POSETA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da radna aktivnost korisnika socijalne pomoći nije kazna nego način da se ljudima koji dobijaju tu pomoć vrati dostojanstvo i da se oni osete korisnim. Ministar je tokom boravka u Adi posetio korisnike socijalne pomoći i rekao da je upravo iskustvo iz Ade bilo jedno od najvažnijih kada je Vlada donela Uredbu o radnom uključivanju korisnika socijalne pomoći.

– Ovde ljudi rade za socijalnu pomoć i rade to sa zadovoljstvom i u stanju su da kažu da su svoju pomoć zaradili, a ne dobili – rekao je Vulin i upitao zašto 140.000 radno sposobnih korisnika socijalne pomoći u Srbiji ne bi to isto mogli da kažu za sebe.

– Oni koji kritikuju tu uredbu kažu da je rad prinudan, ali ovi ljudi ovde rade dobrovoljno da bi svojim porodicama bar malo poboljšali položaj. Jedino mi još niko nije objasnio zašto se ne bi radilo – rekao je ministar Vulin.

Predsednik Skupštine opštine Ada Zoltan Bilicki zahvalio je ministru na poseti i istakao da je u lokalnoj samoupravi vrlo važno da pokaze koncept pružanja socijalne pomoći koja nije u novcu već korisnici dobijaju hranu, ogrev, umanjene račune za struju…

– Opština izdvaja oko milion i po dinara u okviru tog projekta – rekao je Bilicki.

Državni sekretar Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Nenad Ivanišević 24.10. otvorio je četvrtu po redu Kancelariju za smanjenje siromaštva i u Plandištu. Po završetku otvaranja je istakao: „Ministarstvo je jučerašnjom posetom ministra Aleksandra Vulina Adi, i mojom današnjam posetom Plandištu dalo jasan signal da je ovo projekat koji će podržati. Takođe želim da naglasim da ćemo sledeće godine velika sredstva izdvojiti upravo za finansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite i za izradu socijalnih karata, a radna aktivacija će biti naš cilj. Nije nam namera da deca, čiji roditelji neće da rade, ostanu gladna, ali moram da kažem i to, da je vreme velikih socijalnih davanja za neke koji sede kod kuće i ne rade ama baš ništa, daleko iza nas“.

Reč je o projektu “Mapiranje socijalno ugroženog stanovništva i promocija radne aktivacije socijalno ugroženog stanovništva na lokalnom nivou“ nevladine organizacije Duga iz Ade, a koju finansira Kraljevina Norveška u iznosu od 30 hiljada evra do kraja naredne godine za otvaranje pet kancelarija. “Ova praksa u Adi funkcioniše već punih devet godina. Naši korisnici nisu korisnici socijalne pomoći iz Republičkog budžeta, već korisnici koji nemaju dovoljno sredstava za život, nego se obraćaju lokalnoj zajednici za pomoć. Međutim, zahvaljujući ovoj Vladi, koja je stala iza našeg projekta, sada će i radno sposobni nosioci socijalne pomoći morati da zarade svoju socijlnu pomoć. Time smatramo da se ovim vraća dostojanstvo čoveku. Nadam se da će ovaj projekat trajati kratko, ne zato što ne volimo ovaj projekat, nego zato što želimo da što manje ljudi živi od socijalne pomoći, već da Srbija radi” – kazala je koordinatorka projekta Vesna Civrić.

DSC08064DSC08057DSC0804823-10-14-000-4-1

JAVNI RAD ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 2014

Udruženju grаđаnа „Dugа“- Adа su po osnovu konkursа Nаcionаlne službe zа zаpošljаvаnje  Republike Srbije dodeljenа sredstvа zа zаpošljаvаnje 9 osobа sа invаliditetom u trаjаnju od 5 meseci. Jаvni rаd će se sprovoditi u sаrаdnji sа JKP „Stаndаrd“- Adа, JP „Adicа“- Adа i Domom zа stаre Mol.
DSC08064DSC08057

GRAĐANI U AKCIJI PROTIV MOBINGA

Pripreme za okrugli sto

UG „Duga“ iz Ade je u svojstvu lokalnog partnera učestvovalo u realizaciji projekta „Građani u akciji protiv mobinga“. Projekat je realizovan u saradnji sa šest partnera: „Centar za ljudska prava i demokratiju“ iz Užica, UG „Felicitas“ iz Beograda, Nevladina organizacija „Aurora“ iz Bora, „Centar za demokratsku akciju“ iz Lebana, Građanska čitaonica „Pirgos“ iz Lebana.

Ovaj projekat je deo dugoročnog procesa izmena i dopuna postojećih Zakona o radu i Zakona o zdravlju i bezbednosti na radu, u smislu da ovi zakoni prepoznaju i tretiraju zlostavljanje na radnom mestu – mobing. Krajnji cilj je da naša država usvoji Zakon o mobingu. Na taj način će se napadi i urušavanje integriteta ličnosti pojedinca na radnom mestu definisati kao društveno nepoželjno ponašanje na radnom mestu.

U okviru projekta organizovana je besplatna pravna pomoć svakog petka od 8-13 časova u prostorijama Lokalne samouprave Opštine Ada. Takođe u više navrata su vršene ulične akcije deljenja letaka i brošura građanima u cilju informisanja stanovništva o problemu mobinga.

U novembru 2009. je projektni tim UG „Duga“ učestvovao na Nacionalnoj konferenciji o mobingu, na kojoj su sumirani rezultati svih partnera na projektu.
Početkom 2010. godine očekuje se novi nastavak projekta.

SVEČANA DODELA KONTEJNERA ZA SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA

Kontejneri za selektivno sakupljanje papira i plastike

Udruženje građana „Duga“ iz Ade, je u partnerstvu sa lokalnom samoupravom Ada i Bethany Social Services Fondacijom iz Temišvara, Rumunija, otpočela realizaciju projekta pod nazivom „Friends by Nature“ (Prijatelji prirode). Donator sredstava u okviru susedskog programa Rumunija – Srbija 2004 – 2006 je Evropska Unija posredstvom delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji.

U okviru aktivnosti projekta predviđena je kupovina i postavljanje ekoloških kontejnera za selektivno sakupljanje otpada u predškolskim i školskim ustanovama na teritoriji opštine Ada. Dana 26.08. 2009. godine izvršena je svečana podela 10 kontejnera za selektivno sakupljanje otpada, od toga 5 za papir i 5 za plastike, kao i potpisivanje ugovora, kojim su se korisnici obavezali na savesno korišćenje i održavanje. Kontejneri su podeljeni sledećim ustanovama: OŠ „Novak Radonić“ Mol, OŠ „Čeh Karolj“ Ada, Tehnička škola Ada, Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“ Ada, Opština Ada. Nakon podele pristupilo se akciji selektivnog sakupljanja otpada.

ČIGOTICA

Predsednik Opštine Ada Zoltan Bilicki vežba sa decom

Udruženje pedijatara Srbije i Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor, imajući u vidu značaj problema gojaznosti, predložili su u oktobru 2007. godine Ministarstvu zdravlja i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje realizaciju projekta pod nazivom „Prevencija i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata u Srbiji“.

Cilj projekta je promovisanje zdravog života i skidanje suvišnih kilograma kod tinejdžera. Program pomaže mladima da se na sistemski način reše problema gojaznosti, zdravstvenih rizika i estetskih problema, koji su posledica modernog načina života i loših navika, poput brze hrane, neredovnih obroka, premalo kretanja i fizičkih aktivnosti. UG „Duga“ je prepoznalo gore navedeni problem i pokrenulo inicijativu, kako bi se gojaznoj dece iz opštine Ada i okolnih opština omogućio boravak u specijalnoj ustanovi „Čigotica“ u cilju skidanja suvišnih kilograma. Tom prilikom, posebnim sistemom selekcije, koji su sprovodili nastavnici, lekari i medicinsko osoblje, odabrana je prva grupa od 25-ro dece, uzrasta od 12-18 godina, da budu korisnici programa „Čigotica“ na Zlatiboru u trajanju od 21 dan. Sve ukupno biće poslate tri grupe dece, koje će tokom leta boraviti na Zlatoboru.
Prva grupa krenula je 26.07.2009. godine put Čigote ka zdravijem i kvalitetnijem životu.

DSC08064DSC08057DSC08048

EDUKATIVNI KAMP “PRIJATELJI PRIRODE”

Deca iz Rumunije i Ade sa profesorima

UG “Duga” je, u partnerstvu sa Lokalnom Samoupravom Ada i Bethany Social Services Foundation iz Temišvara 12. septembra 2008. otpočela realizaciju projekta pod nazivom Friends by Nature – Prijatelji prirode. Donator sredstava u okviru susedkog programa Rumunija – Srbija je Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske Komisije u Republici Srbiji. U okviru kampova, koji su tokom leta 2009 održani u obe zemlje, na programima edukacije o zaštiti životne sredine i važnosti recikliranja, učestvovala su deca uz Rumunije i Srbije sa svojim nastavnicima.

DECA U POSETI BELOM DVORU 2009.

Princeza Katarina Karađorđević

Fondacija NJ.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra i Princeze Katarine je ove godine, kao i prethodnih, organizovala tradicionalnu posetu Belom Dvoru. Deca bez roditeljskog staranja, deca sa posebnim potrebama, romska i deca izbeglih i raseljenih lica, uz prikladan muzički program, dobila su i poklon paketić povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika. NJ.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i Princeza Katarina odvojili su vreme da pozdrave i ugoste decu i njihove pratioce.

 

EDUKACIJA AKTIVISTA IZ SJENICE

Predsednik Opštine Ada pozdravlja goste iz Sjenice

Značaj i važnost postojanja „Odbora za smanjenje siromaštva“ SO Ada, kao jednog od osnovnih parametara za adekvatno funkcionisanje lokalne zajednice na sprečavanju i iskorenjavanju siromaštva, uvideli su gosti iz opštine Sjenica, koje smo ugostili u januaru 2009. godine. Osnovni cilj posete je bila edukacija aktivista iz Sjenice i nastojanje da naše standarde rada prilagodimo njihovom budućem „Odboru za smanjenje siromaštva“. Poenta edukacije jeste da se motiviše što više aktivista i predstavnika lokalnih vlasti da posvete pažnju i ulože napore kako bi se rešio problem izraženog siromaštva u našim neposrednim okruženjima.

ETNO BOŽIĆ I NOVA GODINA U OPŠTINI ADA 2009.

Svečana Božićna trpeza

U Domu kulture u Molu, početkom januara 2009. godine, UG „Duga“ iz Ade je deci i građanima naselja Mol organizovala prikladan program povodom Božićnih praznika. Deca iz osnovne škole prikazala su, svim prisutnim gostima, običaje i način slavljenja Božića. Posle programa svi prisutni imali su priliku da se počaste raznim tradicionalnim specijalitetima, koji se prave uoči Božića. Deci je podeljeno oko 400 tradicionalnih božićnih paketića. Donator sedstava za organizaciju manifestacije je Ministarstvo Kulture Republike Srbije.

 

PODELA PAKETIĆA 2009.

Pripremljeni paketići

Pored pomenutih podeljenih, preostale novogodišnje paketiće UG „Duga“ iz Ade podelila je deci bez roditeljskog staranja, deci sa posebnim potrebama, romskoj i deci izbeglih i raseljenih lica, a kao donaciju u vidu novogodišnjih paketića UG Duga je potpomogla deci „Udruženje boraca rata 90-ih godina“ Ada, deci opštinske „Vatrogasne službe“ Ada, deci „Policijske stanice“ Ada i vrtićima „Čika Jova Zmaj“ opštine Ada.

 

NOVOGODIŠNJI PROGRAM

Podela paketića

U ponedeljak, 29.12.2008. godine UG „Duga“ Ada je, povodom novogodišnjih praznika, organizovala humanitaran dan. U sklopu ove akcije učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola na teritoriji opštine Ada je priređen prikladan pozorišni program u izvođenju dečijeg pozorišta iz Subotice, a posle predstave, članovi „Moto kluba Cobra“ iz Ade, maskirani u Deda Mraza, podelili su deci novogodišnje paketiće. Na kraju ove svečanosti poznati muzičar Louis sa svojim gostima održao je koncert i time ulepšao i uveličao ovu svečanost. Ovim gestom UG „Duga“ Ada, „Odbor za smanjenje siromaštva“ SO Ada i Lokalna samouprava Ada su na trenutak obradovali mališane i ukazali im da postoji bolja budućnost i bolje sutra. Donator sredstava za organizaciju manifestacije je Ministarstvo Kulture Republike Srbije.

 

PRIPREMA PAKETIĆA DECI OPŠTINE ADA

Pripremljeni paketići

U decembru 2008. godine, u okviru novogodišnjih praznika, posredstvom fondacije „Caritas“ iz Subotice, vlasnika Rudolfa Waltera, i uz pomoć UG „Duga“ Ada, „Odbor za smanjenje siromaštva“ SO Ada i Lokalne samouprave Ada, obezbeđeno je i upakovano 1370 novogodišnjih paketića za decu predškolskog i školskog uzrasta opštine Ada. Aktivisti UG „Duga“ i predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“ iz Ade, zaposleni u SO Ada, sortirali su i upakovali novogodišnje paketiće pune slatkiša, igračaka i školskog pribora.

 

PODELA ŠKOLSKOG PRIBORA SOCIJALNO UGROŽENOJ DECI OPŠTINE ADA

Podela školskog pribora

Početkom nove školske 2008/2009. godine, u septembru mesecu, obezbeđen je školski pribor za socijalno ugroženu decu opštine Ada. Školski pribor u vidu svesaka raznih veličina, bojica, lenjira, olovaka, rezača i gumica za brisanje, dat je „Produženom boravku“ OŠ „Novak Radonić“ u Molu, dok je drugi deo školskog pribora podeljen socijalno ugroženoj deci, u kancelariji UG „Duga“ u Adi. Akciju su podržali i nesebično potpomogli: „Odbor za smanjenje siromaštava“ opštine Ada, „Spektar“ iz Ade, „Raven“ iz Ade, JKP „Standard“ iz Ade, gostiona „Laguna“ iz Ade, „Idas promet“ iz Mola i knjižara „All stars“ iz Mola.

 

PODELA UDŽBENIKA SOCIJALNO UGROŽENOJ DECI

Odabrani udžbenici

Dana 14.10.2009. godine UG „Duga“ otpočelo je podelu udžbenika, koje je obezbedio Zavod za udžbenike Beograd. Tom prilikom uručeno je 299 udžbenika u vrednosti od oko 200.000,00 dinara. Zahvaljujući ovom humanom gestu Zavoda, UG „Duga“ oformilo je malu „Banku knjiga” iz koje će svake godine, poklonjene knjige biti podeljene najsiromašnijoj deci opštine Ada.

IZRADA VODIČA

Izrada Vodiča „Dobra praksa Javnih radova u Republici Srbiji“
Udruženje građana Duga je 2006. godine iniciralo Program javnih radova u opštini Ada i dve godine ga uspešno realizuje u saradnji sa Lokalnom samoupravom opštine Ada i kancelarijom Odbora za smanjenje siromaštva. U protekle dve godine opština Ada je za javne radove dobila sredstva u iznosu od 30 miliona dinara i zaposleno je 254 lica. Dvogodišnja dobra praksa rezultirala je biltenom „Dobra praksa javnih radova u Republici Srbiji“. Osetila se potreba da se stečena znanja i iskustva sistematizuju kako bi se, sa jedne strane, postojeći modeli rada kvalitativno unapredili i, sa druge strane, motivisale institucije organizacije i preduzeća da uzmu učešće u Programu javnih radova. Javni radovi su trenutno jedan od najefikasnijih programa u cilju smanjenja nezaposlenosti u Republici Srbiji, posebno među osetljivim socijalnim grupama. Ovaj bilten upoznaje sa samim programom i metodima njegove uspešne realizacije. Finalni deo je posvećen primerima dobre prakse na teritorije Republike Srbije. Zbog prostornog ograničenja neophodno je bilo da se primeri limitiraju. Zahvalnost za podršku u izradi i publikovanju biltena izražavamo UNDP-u, Ministrastvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao i svim saradničkim timovima koji su nam pružili uvid u dobru praksu javnih radova u Srbiji.