Konferencija povodom početka realizacije projekta
       Konferencija povodom otvaranja projekta održana je 21.12.2007.godine u Svečanoj sali SO Ada. Konferenciji je prisustvovalo oko 30 predstavnika loklane samouprave, nevladinog sektora kao i relevantnih institucija kada je u pitanju socijalna politika. Pored navedenih, konferenciji su prisustvovali i predstavnici lokalnih štampanih i elektronskih medija. Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta kao i sa aktivnostima koje su planirane u okvirima projekta.
 
Okrugli stolovi
       02.11.2007. godine i 14.11.2007.godine održani su okrugli stolovi u opštini Ada. Organizator ovih dogadjaja je bilo UG Duga zajedno sa svojim partnerom Odborom za smanjenje siromaštva i saradnikom na projektu Pomoć deci iz Beograda. Okrugli stolovi održani su u prostorijama opštine Ada. Cilj okruglih stolova bio je upoznavanje loklane zajednice o projektnim aktivnostima i radionicama koje ce se održavati u opštini Ada.
 
Sastanci sa partnerima iz Rumunije
       U toku realizacije projekta tim UG Duge sastajao se sa svojim prekograničnim partnerima u više navrata. Na sastancima se razgovaralo o tekućim temama kada je realizacija projekta u pitanju, problemina i mogućim rešenjima, ali i o mogućnostima kada je buduća saradnja u pitanju.
 
Radionice razmene iskustava 1
       Radionice razmene iskustava realizovane su u periodu od 10. do 14. marta 2008.godine u opštini Ada. U dva dana koliko su trajale radionice razmene iskustava naše kolege iz Rumunije prikazale su nam 5 Power Point prezentacija. Radionicama razmene iskustva prisustvovalo je u oba radna dana 53 predstavnika institucija i organizacija koje se bave pitanjima socjalne zaštite sa teritorije opštine Ada.
 
Radionice razmene iskustava 2
       Radionice razmene iskustava u okviru ove aktivnosti odvijale su se u devetom mesecu trajanja projekta od 12.05.2008-16.05.2008. godine u opštini Ada. Prilikom radionica razmene iskustava naši partneri iz Temišvara prezentovali su nam ukupno 8 prezentacija. Priliku da prezentuje programe koje sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja iskoristila je g-đa Sanja Gavranović, predstavnik Ministarstva koja je bila gost našeg udruženja. Priliku da uđe iz iskustava naših partnera imalo je 40 predstavnika iz sva tri sektora (javni, privatni i nevladin). Kao gost drugog dana predavanja pridružio nam se i direktor Centra za socijalni rad Novi Sad g-din Jovan Kočiš.
 
Gosti iz Bethany Social Services u poseti relevantim institucijama
       Prilikom boravka u našoj zemlji gosti iz Rumunije imali su priliku da obiđu nekoliko institucija u pokrajini koje se bave socijalnim pitanjima. Poseta Centra za socijalni rad Novi Sad i Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici bila je izuzetna prilika da se sazna, od ljudi kojii vode ove institucije ali i njihovih štićenika, na koji način funkcionišu i kako izlaze na kraj sa tekućim problemima. Ujedno, kombinujući posao i zadovoljstvo, gosti su obišli prestonicu AP Vojvodine Novi Sad i upoznali se sa istorijom grada.
 
Izložbe ručnih radova
       01.08.2008. godine organizovana je slikarska kolonija i izložba ručnih radova.  Teme radova bili su dobrosusedski odnosi dve republike (Srbije i Rumunije), kultura ova dva područja, jezik i karakteristike etničke pozadine, istorija kao i različitosti naroda koje žive na ovim prostorima. Izložbe je bila organizovana u saradnji Udruženja građana Duga i Kulturnog centra iz Ade.