ŽRK „HALAS JOŽEF“ Ada, Lenjinova 17 024-851-834
MRK „POTISJE-PLETEKS“ Ada, Lenjinova 17 024-852-484
Fudbalski Klub „AFK“ Ada, Lenjinova 17 063-7767-616
Fudbalski Klub „BAČKA“ Mol, Radovana Ćorića bb 024-862-200
STK „MLINPRODUKT“ Ada, Lenjinova 17 024-853-226
KK „PARTIZAN-TRIKOTAŽA“ Mol, Novaka Radonića 153 024-861-202
Košark. Klub „MOL“ Mol, M. Tita 68 024-862-010
PVK „DELFIN“ Ada, Lenjinova 17 024-861-580
USR „TISA” Velicki Stevan Ada, Lenjinova 17 024-851-438
AERO KLUB „ADA“ Ada, Lenjinova 17 024-851-316
Teniski Klub „MOL“ Mol, Obala Tise bb 024-862-016
Šah Klub „ADA“ Ada, Lenjinova 17 024-852-933
Karate Klub „POTISJE“ Ada, Nušićeva bb 024-852-971
Karate Klub „Mol“ Mol, M. Tita 72 024-862-157
KI-AIKIDO KLUB „TO-HEI“ Ada, Nikola Tesla 27 064-2073117
Društvo za telesno vaspitanje i rek. „Partizan“ Mol“ Mol, Novaka Radonjića 13
Konjički klub „HALAS JOŽEF“ Ada, Lenjinova 1 024-853-469
Auto-moto-društvo „Novi Život“Ada Ada, M. Tita
Moto Klub „KOBRA“ Ada, 25.Maj 9 064-1717-875
KOSGP „MARATON“ Mol, M. Tita 72 063-8162-780
Savez udr. sport. ribolovaca Ada, Lenjinova 17 024-851-438
SDOGP „ŠAMPION“ Ada, M. Tita 45
SRD „MOL“ Matić Vojislav Mol, M. Tita 72 024-852-019
PREFERANS KLUB „ADA“ Ada, Lenjinova 17 063-512-045
ZOO „PONI“ Ada Ada, Rekreacioni park bb 024-861-777
Kinološko Društvo „MOL“ Mol Mol, Branka Radičevića 8 024-861-491
Kinološko Društvo „ADA“ Ada Ada, Petra Kočića 24 024-852-553
Društvo pčelara „TAMAŠKO JOŽEF“ Ada Ada, Dimitrija Tucovića 28 064-1218358
Lovačko Udruženje „PANONIJA“ Mol Mol, Radovana Ćorića 16 024-861-775
Lovačko Udruženje „FAZAN“ Ada Ada, Vojislava Ilića 4 024-852-132
Klub strelaca „HUBERTUS“ Ada Ada, Senćanski put 45 024-852-959
„Zeleno Ostrvo-Zöld sziget“ Ekološki Pokret Ada Ada, M. Tita 43 024-852-853
Udruž. ljubitelja Tise „SIDRO“ Ada Ada, Obala Tise bb 064-1736782
Udruž. ljubitelja kampovanja „TISA“ Ada, Maršala Tita 39 024-851-547
Udruženje prijatelja Tise „TISKI CVET“ Mol Mol, M. Tita 63/a
Kult. društvo „ČOBOLjO“ Mol Mol. 8. Oktobra 62 024-861-262
Kult. društvo „ARANjKAPU“ Ada, Halas Jožef 22 024-853-108
Društ. za negu tradicije „VADVIRAG“ Ada, Save Kovačevića 31 024-851-626
Udruž. građ. „NEVEN-SZÁZSZORSZÉP“ Utrine Utrine, Košut Lajoš 11 064-133-2562
Društ. za mađarski jezik „SARVAŠ GABOR“ Ada Ada, Trg Oslobođenja 3-a 024-851-115
Udruž. građana „DUGA“, Ada Ada, Vuka Karadžića 20 024-862-062
KUD „LOLA“ Ada Ada, Nikola Tesla 41 024-851-438
Srp. srkv. prav. društ. „SVETI SAVA“ Mol, Vuka Karadžića 28 024-861-101
Kulturno umetničko društvo „RADIVOJ POPOVIĆ“, Ada Ada, Maršala Tita 43 024-853-363
Kulturno umetničko društvo „NOVAK“ Mol Mol, M. Tita 72
Udruženje penzionera Ada Ada, Dositelja Obrad. 3 024-851-337
Udruženje žena „SIVARVANj“, Ada Ada, M. Tita 42
Aktiva žena „7 Cvetova žitnih polja“ Ada Ada, Trg Oslobođenja 3-a 024-851-310
Udruženje, Aktiv žena „TISKI CVET“Mol Mol, M. Tita 70 024-861-633
Savez ljubitelja ručnih radova Vojvodine Ada, Trg Oslobođenja 3/a 021-731-978
Društvo filatelista „BAČKA 2002“ Mol, M. Tita 72 024-861-433
Udruženje pedagoga „INTEGRAL“ Ada Ada, Trg Oslobođenja 3-a 024-851-232
Omladinski savet Opštine Ada Ada, Zmaj Jovina bb
Udruž. za pomoć učenika i studenata opšt. Ada Ada, Lenjinova 47 063-8397-971
Omladinska org. „IFIKS“ Ada, Jožef Atila 37 024-852-471
Savez izviđača Opštine Ada Zmaj Jovina bb
Odred izviđača „Nikola Tesla“ Ada Zmaj Jovina bb
Odred izviđača „Čeh Karolj“ Ada Zmaj Jovina bb
Kamerni hor „MUZIKA HUMANA“ Ada, Trg Oslobođenja 3-a 024-852-713
Plesni Klub „MIDNIGHT“ Ada-Mol Mol, M. Tita 82 024-814-903
Plesni klub „VENUS“ Ada Mol, JNA 34 024-861-281
Grupa „Kalamariš“ Ada Ada, JNA 71-a 024-852-423
Duvački orkestar Ada Ada, Nušićeva 2 024-852-200
Udruž. Plavi krst Jugoslavije Ada, Doža Đerđ 25 024-851-764
Opšt. društvo za borbu protiv raka Ada Ada, Jožef Atila 9 024-851-272
Opšt. org. Crvenog krsta Ada, Lenjinova 46 024-852-350
Potisko udr. velikih porodica „Plameno Ostrvo“ Ada, Lenjinova 46 024-852-350
Savez udruženja velikih porodica Vojvodine Ada, Lenjinova 46 024-852-350
Fond „Zračak nade“ za pomoć bolesnim i zap. lic. u Adi Ada, Dimitrije Tucovića 3 024-852-532
Udruženje bolesnika šećerne bolesti Ada, Jožef Atila 9 063-8397-971
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti SO Ada Ada, Jožef Atila 9 024-851-272
Hriš. org. za unapređenje zajednica „MREŽA – HALO“ Ada, Trg Oslobođenja 17 024-851-321
Udruženje građana „ADONAJ“ Ada Ada, N. Dudvarskog 31
Udruženje vatrogasaca – Ada Ada, Save Kovačevića 17 024-851-156
Opštinska org. „SUBNOR“ Ada Ada, M. Tita 11
Udruženje boraca rata 1990 opštine Ada Ada, Dositeja Obradovića bb
Srpsko pevačko društvo „Sava Trlajić“ Mol, M. Tita 72. 063-8-178-259
Udruženje vet. – ratnih invalida ratova od 1990. god. Ada, Rekreacioni centar bb 063-8-178-259
PK »NjU ADA DENS« Ada, Trg Oslobođenja 19. 062-1-220-140