ALEKSANDAR VULIN, MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI MINISZTER LÁTOGATÁSA

Aleksandar Vulin, munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter kifejtette, hogy a szociális segélyben részesülők munkába állítása semmiféle büntetést nem jelent, hiszen nem arra szolgál, hogy bárkinek is megnehezítse az életét, hanem arra, hogy azok az emberek, akik szociális segélyt kapnak, visszanyerhessék az önbecsülésüket, és újra hasznosnak érezhessék magukat.

A miniszter Adán tett látogatása során meglátogatta a szociális segély használóit és azt mondta, hogy pont az adai tapasztalat volt az egyik legfontosabb, amikor a Kormány meghozta a rendeletet a szociális segély használók munkába állításáról.

– Itt az emberek megdolgoznak a szociális segélyért és ezt elégedettséggel teszik, mivel így mondhatják azt, hogy a segélyt megkeresték, nem pedig kapták – mondta Vulin, és megkérdezte, vajon az a Szerbia területén élő közel 140 ezer munkaképes személy, aki szociális segélyben részesül, miért ne mondhatná el ugyanezt önmagáról.

– Akik kritizálják a rendeletet azt mondják, hogy ez kényszermunka, de ezek az emberek itt önkéntesen dolgoznak, hogy a családjaik helyzetén legalább egy kicsit javítsanak. Amit még senki sem magyarázott meg, miért nem kellene dolgozni – mondta a miniszter.

Bilicki Zoltán polgármester megköszönte a miniszter látogatását és kiemelte, hogy az önkormányzatnak nagyon fontos megmutatnia a szociálissegély nyújtás koncepcióját, amelyet a használók nem pénzben, hanem élelmiszerben, tüzelőanyagban, csökkentett villanyáram számlában … kapnak.

– A község a projekt keretében mintegy 1,5 millió dinárt választ ki – mondta Bilicki.

Dr Nenad Ivanišević a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociálpolitikai Minisztérium államtitkára október 24-én Zichyfalván megnyitotta sorban a negyedik szegénység csökkentéssel foglalkozó irodát. A megnyitást követően kiemelte: „A minisztérium Aleksandar Vulin miniszter tegnapi adai, és az én mai zichyfalvi látogatásommal világos jelzést adott arra, hogy e projektet támogatni fogja. Szintén hangsúlyozni szeretném, hogy jövőre magas eszközöket fogunk kiválasztani pont a szociális védelem területén levő projektek pénzelésére és a szociális térképek kidolgozására, a munkába állítás pedig a célunk lesz. Nem az a szándékunk, hogy a gyermekek, akik szülei nem akarnak dolgozni éhesek maradjanak, de azt is el kell mondanom, hogy a magas szociális juttatások azoknak, akik otthon ülnek és épp semmit sem tesznek, régen mögöttünk van“.

„Az adai Duga Polgári Egyesület, „A szociálisan veszélyeztetett lakosság feltérképezése és a szociálisan veszélyeztetett lakosság munkába állításának népszerűsítése helyi szinten” név alatt futó projektjéről van szó, amelyet Norvég Királyság a következő év végéig 30.000 euróval támogat,  öt iroda megnyitására.  Ez a gyakorlat Adán már kilenc egész éve működik. A mi használóink nem a köztársasági költségvetési szociálissegély használók, hanem azok a rászorulók, akiknek nincs elegendő eszközük az élethez, ezért a lokális közösséghez fordulnak segítségért. Azonban, a jelenlegi kormánynak köszönhetően, amely a projektünk mögé állt, most már a szociálissegély munkaképes hordozóinak is meg kell dolgozniuk a szociálissegélyükért. Ezzel úgy véljük, hogy az emberek visszakapják méltóságukat. Remélem e projekt rövid ideig fog tartani, nem azért mert nem szeretjük, hanem mert azt szeretnénk, hogy minél kevesebb ember éljen szociálissegélyből, és hogy Szerbia dolgozzon” – mondta Vesna Civrić, a projekt koordinátora.
DSC08064DSC08057DSC0804823-10-14-000-4-1

KÖZMUNKA ROKKANTSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA A 2014. ÉVBEN

Az adai „Duga” Polgárok Egyesülete a Szerb Köztársaság Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálatának pályázatán eszközöket kapott 9 rokkantsággal élő személy, öt hónapon keresztül való foglalkoztatására. A közmunka program a Standard KKV – Ada és az Adica ÜKV – Ada közvállalatokkal valamint a moholi Idősek Otthona közreműködésével lesz végrehajtva.
DSC08064DSC08057

ÖSSZEFOGÁSSAL A MOBBING ELLENI HARCBAN – (GRAĐANI U AKCIJI PROTIV MOBINGA)

Előkészületek

A Duga civil szervezet, az užicei demokráciáért és emberi jogokért küzdő szervezet (Užički  centar za ljudska prava i demokratiju), a belgrádi Felicitas, a bori Aurora, a lebanei demokratikus akciók szervezete (Centar za demokratsku akciju) és a lebani Pirgos könyvtár pertnerszervezetekkel közös projektumot indított az Összefogással a mobbing elleni harcban (Građani u akciji protiv mobinga) elnevezéssel.

Ez a pályázat egy igen hosszú folyamatnak, a már meglévő munkatörvény-, az egészségügyi-, illetve a munkahelyi biztonságról szóló törvények módosításának a része abban az értelemben, hogy ezek a törvények felismerik és kezelik a munkahelyi megfélemlítést, azaz a mobbingot. A végső cél a mobbingról szóló törvény elfogadása.

Ily módon, a munkavállalók  támadásai és a személyes integritás összeomlása, mint társadalmilag nem kívánatos jelenség definiálható.

A pályázat keretein belül ingyenes jogi tanácsadás működött minden pénteken 8.00-13.00 óráig a községháza épületében illetve szórólapokkal és prospektusokkal tájékozódhatott a lakosság a mobbingról, mint aktuális jelenségről.

2009 novemberében a Duga civil szervezet csapata részt vehetett a Nemzetközi mobbing konferencián, mely összefoglalta a projekt-partnerek eredményeit.

2010-re várható a projektum folytatása.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS SZEMÉTTÁROLÓINAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

Az új szelektív szeméttárolók

Az adai Duga civil szervezet Ada község önkormányzatával és a temesvári Bethany Social Services Foundation alapítvánnyal közös partnerségben megkezdte A természet barátai (Friends by Nature) nevű projektum realizálását.

A finanszírozó  az Európai Únió (az európai komisszió küldöttségének közvetítésével) a 2004-2006-os román-szerb szomszédsági program keretein belül.

A pályázat egyik célja  szelektív szeméttárolók vásárlása és azok elhelyezése az Ada község területén lévő  iskoláskor előtti- és oktatási intézményekben.

2009 augusztus 26-án ünnepélyes kereteken belül aláírták a szerződéseket és 10 szelektív szeméttárolót adtak át, melyek közül 5 papír hulladék tárolására, 5 pedig műanyag hulladék tárolására alkalmas.

A szeméttárolók a következő intézményekbe kerültek: Novak Radonić Általános Iskola Mohol, Cseh Károly Általános Iskola Ada, Műszaki Iskola Ada,  Čika Jova Zmaj Iskoláskor előtti Intézmény Ada és Ada Község Önkormányzata. A szeméttárolók átadását szelektív szemétgyűjtési akció követte.

ČIGOTICA – ČIGOTA

Ada község elnöke, Bilicki Zoltán a gyerekekkel

A Szerbiai Gyermekgyógyászok Egyesülete és a zlatibori  Čigota speciális kórház felismerve az elhízás jelenlétét a társadalomban az Egészségügyi Minisztériumnak és a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézménynek a “Megelőzés és az elhízás gyógyítása a gyermekeknél” nevet viselő pályázat realizálását javasolta 2007-ben.

A pályázat célja az egészséges életmód népszerűsítése és a súlyfelesleg leadása a ténédzsereknél. Ez a program abban segít a fiataloknak, hogy  rendszerességgel oldják meg úgy az elhízás problémáját, mint az egészségügyi- és az esztétikus problémákat, melyek a modern életmód, a “gyorsételek” és a rossz szokások káros következményei,  mint amilyen a rendszertelen étkezés és a kevés testmozgás. A Duga civil szervezet felismerte a fent említett problémák jelenlétét és kezdeményezte az Ada község területén, illetve a környező települések gyermekeinek ottartózkodását a Čigota intézményben a felesleges kilogrammok leadásának érdekében. Gyermekgyógyászok, egészségügyi dolgozók és tanárok javaslatával megtörtént annak a huszonöt 12-18 év közötti gyermeknek a kiválasztása, akik részt vehettek a 21 napos zlatibori Čigota-programban. Három csoportra osztva vehettek részt a gyerekek a nyár folyamán.

Az első csoport 2009. július 26-án érkezett Čigotára az egészséges és minőségesebb élet alapjainak elsajátításának reményében.
DSC08064DSC08057DSC08048

“A TERMÉSZET BARÁTAI” TÁBOR

Romániai és adai gyerekek tanáraikkal

A Duga civil szervezet Ada község önkormányzatával és a temesvári  Bethany Social Services Foundation alapítvánnyal 2008. szeptember 12-én megkezdte a “Friends by Nature” – „Prijatelji prirode” – „A természet barátai” nevet viselő projekt megvalósítását. A pályázat támogatója az Európai Únió és az európai komisszió küldöttségének közvetítésével valósult meg a román-szerb szomszédsági program keretein belül.  A 2009 nyarán mindkét országban megrendezett táborok programjai a természetvédelem és az újrahasznosítás jegyében teltek, melyen a romániai és a szerbiai gyerekek egyaránt részt vettek.

VENDÉGSÉGBEN A BELI DVOR KIRÁLYI LAKOSZTÁLYBAN

Karađorđević Katarina hercegnő

Karađorđević Sándor trónörökös és Katarina hercegnő alapítványa ebben az évben is megrendezte a már hagyományossá vált Beli Dvor királyi lakosztály látogatást. Az árva-, a roma- és a speciális felügyeletet igénylő gyermekeket karácsonyi – újévi csomaggal és zenés műsorral is meglepte a trónörökös házaspár.

Sándor trónörökös és Katarina hercegnő időt szakított a gyerekek és kísérőik üdvözlésére és megvendégelésére.

 

A SJENICAI AKTIVISTÁK KÉPZÉSE

Ada község elnöke üdvözli a vendégeket.

A Szegénységcsökkentő Iroda létezésének fontossága és munkája az önkormányzat egyik alappillére a szegénység csökkentésében, annak megelőzésében és felszámolásában egyaránt. Így vélik a sjenicai vendégek, akiket az önkormányzat látott vendégül 2009 januárjában. A látogatás célja a sjenicai aktivisták képzése illetve a szabványok egyeztetése a sjenicai Szegénységcsökkentő Iroda megalakulásának céljából.  A képzés lényege az aktivisták illetve az önkormányzati képviselők figyelmének felhívása a szegénység minden formájának csökkentésére közvetlen környezetükben.

2009-ES NÉPI JELLEGŰ KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
ÜNNEPSÉG

Ünnepi teríték…

2009. január elején a moholi Kultúrotthonban a Duga civil szervezet az adai és a moholi gyermekeknek karácsonyi műsort rendezett. Az általános iskola tanulói bemutatták a hagyományos karácsonyi népi szokásokat. Az ünnepség  után a vendégeknek lehetőségük volt megkóstolni különböző, hagyományos karácsonyi ételeket.

400 gyermeket leptek meg a már hagyományossá vált karácsonyi csomaggal a szerbiai Kultúrminisztérium jóvoltából.

 

AJÁNDÉKOSZTÁS 2009-ben

Az ajándékcsomagok

A Duga civil szervezet a Čika Jova Zmaj óvoda „lakóit” , az Önkéntes Tűzoltó Egyesület dolgozóinak gyermekeit, a rendőrállomás dolgozóinak- illetve a harcosegyesület tagjainak gyermekeit egyaránt megajándékozta újévi csomaggal.

 

ÚJÉVI MŰSOR

Ajándékosztás

2008 december 29-én, hétfőn a Duga civil szervezet az újévi ünnepek alkalmával jótékonysági napot rendezett, melynek alkalmával az elsős és másodikos kisdiákokat a szabadkai Gyermekszínjátszó csoport előadásával lepte meg.  Az előadás után az adai„ Cobra“ motoros klub tagjai Télapó jelmezben újévi csomagokat osztottak szét a gyerekek között. Az ünnepséget a közismert hazai előadónk  Louis koncertje tette teljessé. Ezzel a kedveskedéssel szerette volna a Duga civil szervezet, Ada község önkormányzata és a Szegénységcsökkentő Szolgálat szebbé és vidámabbá tenni a gyermekek ünnepi hangulatát.
A rendezvény támogatója a Kultúr Minisztérium.

AJÁNDÉKOK AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ GYEREKEKNEK

A már elkészített ajándékok

2008. decemberében, az újévi ünnepek alkalmával 1370 újévi csomagot sikerült szétosztani az óvodás és iskolás gyerekek között, a szabadkai Caritas alapítvány, a Duga civil szervezet, a Szegénységcsökkentő Iroda és Ada Község Önkormányzata jóvoltából. A Duga civil szervezet- és a Čika Jova Zmaj óvoda aktivistái az önkormányzat alkalmazottaival együtt csoportosították a játékokkal, iskolai felszereléssel és édességgel teli csomagokat.

TANSZEREK OSZTÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK

Tanszerek osztása

A 2008/2009-es tanév kezdetén az Ada község területén élő hátrányos helyzetű gyerekek részére, illetve a moholi Novak Radonić Általános Iskolában működő iskolás napközi részére is különböző  nagyságú füzeteket, szinesceruzákat, vonalzót, grafitceruzát, törlőgumit biztosított a Duga civil szervezet, melyeket a Duga irodájában osztottak szét az arra rászorulóknak.

Ezen akció megvalósításában önzetlen segítséget nyújtott a Szegénységcsökkentő Iroda, a Spektar  üzlet, a Raven vállalkozás, a Standard kommunális közvállalat, a Laguna vendéglő, az Idas vállalat és az All stars könyvesbolt.

TANKÖNYVEK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKNEK

Tankönyvek

2009. október 14-én a Duga civil szervezet tankönyveket ajándékozott a belgrádi  tankönyvkiadó intézet (Zavod za udžbenike Beograd) jóvoltából. Ez alkalommal 299, összesen kb. 200.000 dinár értékű tankönyv lelt tulajdonosra. Ezzel a nagylelkű ajándékkal a Duga igazi könyvbankkal büszkélkedhet, mellyel minden évben megajándékozhatja a rászoruló gyermekeket.

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

A Duga civil szervezet az önkormányzattal és a Szegénységcsökkentő Irodával egyetemben sikeresen véghezvitte a közmunkák programját községünk területén. Az elmúlt két évben  közel 30 millió dinár állt rendelkezésre e célból és ily módon 254 személyt sikerült alkalmazni különböző munkakörökben. Ez a kétéves tapasztalat ennek összegzését eredményezte egy kiadvány formájában (Bilten – “Dobra praksa javnih radova u Republici Srbiji”).

Az ily módon magszerzett tapasztalat rendszerezése igazi példaként szolgálhat más intézményeknek is arra vonatkozóan, hogy merjenek részt venni a közmunka – programban, mely az egyik leghatékonyabb programnak bizonyult a munkanélküliség csökkentésére Szerbiában, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben. Az említett kadvány megismerteti magát a programot és annak sikeres megvalósítását.
A befejező rész a szerbiai jó tapasztalatok leírását tartalmazza.