RUMUNSKO-MAĐARSKO-SRPSKA RAZMENA ISKUSTAVA U ZAPOŠLJAVANJU MLADIH

Glavni cilj:

Razvoj kapaciteta relevantnih aktera u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja za mlade, kroz obostrano učenje i iskustvo u okviru razmene između različitih evropskih aktera (iz Rumunije, Srbije i Mađarske), a koji su relevantni za ovu oblast delovanja.
Period implementacije:

Od 25. jula 2011.  do 25. Jula 2012.
Kratak pregled projekta:

Projekat se realizuje u Rumuniji, Srbiji i Mađarskoj, a sastoji se u organizovanju različitih vrsta uzajamnog učenja i razmene informacija i prakse u gore navedenim oblastima. Pored glavnih aktivnosti projekta (6 prekograničnih razmena iskustava i 1 međunarodna konferencija), projekat takođe obuhvata objavljivanje jedne knjige upućene praktičarima i jednog Zbornika radova, upućenog akademicima. Sektori kojima se projekat bavi (u pogledu mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi) su : obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija.

Specifični ciljevi projekta:

1. Povećanje znanja i iskustva relevantnih aktera u zapošljavanju mladih, kroz sprovođenje niza od 6 razmene iskustava između 30 organa vlasti i institucija i 30 organizacija civilnog društva iz DKMT evro-regiona, a koje rade za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih. 20 predstavnika državniih organa/institucija i organizacija civilnog društva iz svake zemlje će učestvovati na razmenama. Svaka razmena iskustava će se sastojati u : 1 seminaru,  1 okruglog stola i 1 studijske posete.

2. Stvaranje održivih uslova za zajedničko učenje o inicijativi u socijalnoj inkluziji i zapošljavanju mladih i preduzimanje akcija ne samo za DKMT region, već i za zemlje širom sveta, organizovanjem prvog izdanja međunarodne konferencije usmerene na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti koja će okupiti naučnike i praktičare iz DKMT evro- regiona i ponuditi im priliku da prikažu svoj rad i stvore unosnu mrežu u toj oblasti.Ciljne grupe:

– Predstavnici vlasti i institucija koji rade na poslovima socijalne inkluzije mladih ljudi
– Akademici i praktičari na nacionalnom i međunarodnom nivou. Dugoročno, projekat ima za cilj mlade ljude iz Rumunije, Mađarske i Srbije, u smislu poboljšanja politike, programa i metodologije njihovog profesionalnog uključivanja u društvene procese.

Očekivani rezultati:

– 6 međunarodnih razmena iskustava
– 60 stručnjaka iz 3 zemlje (Rumunije, Srbije i Mađarske) uključenih u razmenu
– 6 lokalnih okruglih stolova u 3 zemlje
– 1 Vodič dobre prakse ( o zapošljavanju mladih i Vodič za praktičare), koje se distribuiraju na međunarodnom nivou
– 1 međunarodna konferencija na temu socijalne inkluzije i jednakih šansi: Rad za mlade: Izazovi i mogućnosti, u partnerstvu sa West univerzitetom u Temišvaru

Raspored implementacije aktivnosti:

– 6 razmena iskustava će biti organizovane u periodu od oktobra 2011 do maja 2012
– Međunarodna konferencija o socijalnoj inkluziji i jednakim mogućnostima za zapošljavanje mladih o izazovima i mogućnostima, procenjuje se da će se održati u maju 2012.
– Knjiga o rezultatima razmene će biti objavljena između juna i jula 2012 ( Zapošljavanje mladih i Vodič za praktičare)

Partneri:

  • Bethany Social Services Foundation (Fundatia Serviciilor Sociale Bethany) – Timisoara, Romania

  • Association of citizens Duga Ada (Udruzenje gradjana Duga Ada) – Ada Muncipality, Serbia

  • Former State Fostered Children’s Association (Volt Allami Gondozottak Orszagos Egyesulete) – Tiszadob, Hungary

  • West University of Timisoara (Universitatea de Vest din Timisoara) – Timisoara, Romania

Glavni donator projekta: Evropska Unija, kroz PROGRES program- VP/2010/005, budžeska linija 04-04-01-01 Projekat razmene dobre prakse

Sadržaj ovog materijala je pod isključivom odgovornošću Bethany Social Services Foundation i ne odražava neophodno stav Evropske komisije. Evropska komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje su sadržane u ovom projektu.

Informacije sadržane u ovom izdanju ne odražava stav ili mišljenje Evropske komisije.

Ova publikacija je podržana od strane programa Evropske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost- PROGRES (2007-2013)

Ovaj program se sprovodi od strane Evropske komisije. Utvrđeno je da finansijski podrži realizaciju ciljeva Evropsle Unije u pogledu zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti i time doprinese ostvarivanju ciljeva Strategije Evrope 2020 u ovoj oblasti.

Sedmogodišnji program namenjen je svim akterima koji mogu da pomognu razvoj odgovarajuće i efikasne politike zapošljavanja i socijalnog zakonodavstva, kroz programe EU-27, EFTA- EEA i kandidata za EU i pred- kandidata.

Za više informacija: http://ec.europa.eu/progress