A COME ON OVER PROJEKTUM RÖVID LEÍRÁSA
 
       A Come on Over (Lépj át a határokon) elnevezésű projektum megvalósítása 2007.08. 18-án kezdődött,
és a tervek szerint a program 2008. 08. 17-én ér véget.
       A  projektumot az Európai Unió támogatja, és az Európai Rekonstrukciós Hivatal közvetítésével a  Határon
túli együttműködés Románia Szerbia 2004-2006 programja keretében valósul meg.
 
A projektum általános célja:
 
       Tapasztalatcsere révén hosszútávú együttműködés kialakítása a romániai és szerbiai szociális tevékenységet
végző szervezetek között,  a szociális  szolgáltatások minőségének javítása.
 
Különleges célok:
 
1.         Azon szociális  dolgozók szakértelmének növelése, akik közvetlenül hathatnak a szolgáltatások
             minőségének javítására
2.        Az egyének és a közösségek felkészítése közösségük képviseletére, és a közösség szociális
            problémáinak megoldásában való aktív részvételre
3.        Lehetővé tenni a valós határontúli együttműködést a romániai és szerbiai szervezetek és intézmények
            között azzal a céllal, hogy a határ mindkét oldalán lehetővé tegyék a szociális szférán belüli, a módszerekről
            és a technikákról szóló, információáramlását
 
Célcsoportok:
 
       Romániai és szerbiai intézmények és civil szerveztek képviselői, akik a gyermekvédelemmel és kisebbségvédelemmel foglalkoznak.
 
Partnerek:
 
       Szivárvány Civil Szervezet – Szerbia, a Szegénység Csökkentésével Foglalkozó Bizottság, KKT, Ada- Szerbia,
Bethany Social Services Foundtion- Románia, Szociális és Gyermekvédelmi Központ- Románia, Clementina szervezet- Románia
 
 
Legfőbb felhasználók:
 
– a szerbiai és romániai intézményekben élő gyerekek, akikre pozitívan hathatnak a projektum eredményeként átalakuló szolgáltatások
– a temesvári és adai kisebbségi lakosság, akik megismerhetik jogaikat és kötelezettségeiket
– a temesvári és adai közösségek, akikre hathat a pozitív és egységesített környezet
 
A várható eredmények:
 
– a projektum közvetlen felhasználói
       A határontúl régió gyermekvédelemmel és kisebbségvédelemmel foglalkozó civil szervezetei  és az intézményei képviselőinek alkalmuk lesz tapasztalatcserére, és arra, hogy interakcióra kerüljön sor a civil és az állami szervezetek között, valamint, hogy közösen kreatív megoldásokat találjanak
       A tapasztalatcsere és a műhelymunkák  növelhetik a  résztvevők szakértelmét a már említett területeken.
– a projektum közvetett felhasználói
 
       A gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatalok, az etnikai kisebbségek képviselői, családok, amelyek felbomlófélben vannak
 
Projekttevékenységek:
 
1.        Projektumnyitó konferenciák mindkét országban
2.        Két a tapasztalatcserét szolgáló műhelymunka Romániában, Temesváron
3.        Két a tapasztalatcserét szolgáló műhelymunka Adán, Szerbiában
4.        A tanultak megvalósítása mindkét országban
5.        Egy elméleti és gyakorlati útmutató megjelentetése
6.        Olyan kiállítás szervezése, amelyen az etnikai és nemzeti környezetet valamint a kulturális
       örökséget bemutató munkákat  tekinthetnek meg
7.        A projektet kidolgozó csoportok kölcsönös látogatása Romániában és Szerbiában
8.        Záró konferencia