Projekat: „Jednake šanse za budućnost“

Donatori: Fond za socijalne inovacije Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku; Srbija gas; Fond za otvoreno društvo; Panonska banka; Crveni krst; Plavi krst; Save the Children; Lokalna samouprava; predškolske ustanove, kulturno-umetnička društva; građani pojedinci; i privatna preduzeća

Aenean non dictum felis, non feugiat nibh. Morbi eget interdum dui, ut mollis sapien. Pellentesque nunc lacus, pharetra a dolor at, pretium posuere enim. Suspendisse aliquet volutpat felis vel sagittis. Cras in est quis eros mattis dapibus.

Mesto i period: Ada, 03.2002 – 05.2004

Kratak opis: Osnovni ciljevi projekta su obrazovanje i redovan odlazak u školu, uvođenje kulturno-higijenskih navika i socijalizacija siromašne dece. Deci Romske nacionalnosti se pomaže da imaju jednake šanse za budućnost kao i druga deca. Uz svakodnevni odlazak u dnevni boravak, preuzimanjem školske torbe, zajedno odlaze u školu.

Posle nastave vraćaju se u dnevni boravak gde ručaju, a nakon toga uz veliku pomoć 8 nastavnika i vaspitača pišu zadatke, uče, i obavljaju druge školske aktivnosti. Pored brige o obrazovanju i socijalizaciji siromašne dece, ostvaruje se i dodatna korist, jer roditelji imaju više vremena da traže posao, i na taj način reše svoje probleme i obezbede bolju budućnost zasvoju decu. Zato se organizuje i nastava za odrasle da bi se završilo prekinuto osnovno obrazovanje i stekao sertifikat o zanatu.
Troškovi projekata: 727.750.00 dinara

Projekat: „Pokušajmo zajedno“

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Mesto i period: Ada, april 2006 – april 2007

Kratak opis: Projektom želimo da rešimo problem izolovanosti dece i mladih sa smetnjama u razvoju uključivanjem istih kao i njihovih porodica u život lokalne zajednice kroz razvijanje samopoštovanja i samopouzdanja adekvatnim programima osmišljenim za ciljnu grupu (dnevni boravak, radionice).

Jačamo kapacitet lokalne zajednice za prepoznavanje i zaštitu potreba i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica i šire okoline, što ostvarujemo kroz niz operativnih ciljeva.
Troškovi projekata: 1.743.213,00 dinara

Projekat: “Uključivanje romske dece u predškolske ustanove”

Donator: Romski Nacionalni Savet

Mesto i period: Ada, od aprila 2006. Godine

Kratak opis: Projekat ’’Uključivanje romske dece u predškolske ustanove’’ podrazumeva animiranje roditelja romske dece, predstavljanje značaja predškolske ustanove i finalno uključivanje iste dece u vrtiće. Pored vaspitača, deci su na raspolaganju romski asistenti, koji su postavljeni u cilju da se deca lakše adaptiraju, prevaziđu jezičke, kulturološke barijere, steknu osećaj sigurnosti i lagodnosti u vrtiću. Projektom je obezbeđen i potrebni materijal i oprema za vaspitače i decu korisnike.

Troškovi projekata: DILS – projekat: 34.905,00 EUR

Projekat: “Saradnjom u bolju budućnost”

Donator: Evropska Unija, posredstvom Evropske agencije za rekonstrukciju

Mesto i period: Opština Ada; Opštine Bečej, Senta, Kanjiža, Čoka, Novi Kneževac, Bačka Topola. Jul 2006 – Jul 2007

Kratak opis: Projekat je koncipiran da omogući izgradnju i jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora sa ciljem da se što više doprinese osnaživanju lokalne zajednice.

Prikupljanje osnovnih informacija o nevladinim organizacijama na teritorijama ciljnih opština i postavljanje baze podataka registrovanih NVO. Umrežavanje organizacija vladinog i nevladinog sektora, organa lokalnih vlasti, u cilju rešavanja problema Romske i druge socijalno ugrožene populacije na teritoriji opštine Ada: kroz praktičan rad sa decom, odraslima i ostarelim licima u cilju realizacije njihovih bazičnih potreba. Edukacijom istih o potrebi obrazovanja i uključivanja u normalne tokove života. Rad na suzbijanju predrasuda prema marginalizovanim grupama, jačanje tolerancije među stanovnicima, i pružanje konkretne pomoći i podrške tim licima u procesu zaštite njihovih prava i interesa.
Zadnji cilj je pružanje iskustvenih rezultata radi usavršavanja i izgrađivanje modela saradnje NVO, organizacija društvenog i privatnog sektora, kao i drugih institucija lokalnih vlasti.

Troškovi projekata: 72.190,00 EUR

Projekat: “Funkcionalno obrazovanje odraslih”

Donator: Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd

Mesto i period: Korisnici su građani opštine Ada, mesto realizacije OŠ ’’Novak Radonić’’ Mol, Septembar 2006

Kratak opis: Opština Ada je obuhvaćena pilot projektom ’’Funkcionalno obrazovanje odraslih’’. Projekat podrazumeva selekciju dvadesetpet korisnika reproduktivne starosne dobi koji su završili šest razreda osnovne škole.Poslednja dva nezavršena razreda pohađaju po izmenjenom programu, koji sadrži samo najbitnije predmete, koji se nadalje praktično mogu koristiti. Nadalje, u dogovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja predstavlja deficitarne kadrove, organizuju se i obuke zanata pomenutih kadrova. Ovaj pilot projekat je početak reforme obrazovanja odraslih na nivou države.

Projekat: “Očuvanje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice kod Roma”

Donator: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Mesto i period: Ada, Septembar 2006 – Mart 2007

Kratak opis: Problemi kod ciljne grupe (reproduktinog stanovništva romske nacionalnosti i socijalno ugroženog stanovništva) proizilaze iz neznanja i nedovoljnog stepena obrazovanja kao i običajnog okruženja. Pristup značaju zaštite od seksualno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće, i značaj preventivnih pregleda u sprečavanju teških oboljenja je veoma neozbiljan. Projektom se utiče na ciljnu grupu u vidu edukacija, preventivnih opštih, ginekoloških i onkoloških pregleda kao i obezbeđivanjem kontraceptivnih sredstava, što dovodi do konkretnog napretka i poboljšanja zdravlja ciljne grupe.

Troškovi projekata: 3.021.858,90 dinara

Projekat: “Rani razvoj dece u funkciji društvene inkluzije”

Donator: UNICEF, posredstvom Centra za kvalitetno obrazovanje, Beograd

Mesto i period: Opština Ada, naselja Ada i Mol, Decembar 2006 – Mart 2007

Kratak opis: Namera projekta je da podigne kvalitet roditeljstva jačanjem i izgradnjom roditeljskih kompetencija, osposobljavanjem lokalnih profesionalaca za rad sa roditeljima i pružanje podrške inicijativama koje unapređuju rani razvoj i brigu o deci u lokalnoj sredini. Osnovne vrednosti na kojima se projekat temelji su poštovanje dečijih prava i inkluzivni pristup. Osnovne aktivnosti projekta su programi za roditelje koji se sastoje iz četiri (4) ciklusa rada sa roditeljima na teme: zdravlje i ishrana dece, podrška ranom razvoju dece, porodica i roditeljstvo i dečija prava.

Projekat: “Korak po korak do vašeg biznisa”

Donatori: Finansijska podrška SO Ada; Vlada Republike Slovačke

Mesto i period: Ada, 24 meseca

Kratak opis: Ovim sporazumom između opštine Ada i Akademije ženskog preduzetništva uspostavlja se bliska saradnja u oblasti podsticanja društveno-ekonomskog osnaživanja žena, kreiranja i realizacije projekata u ovoj oblasti, te stvaranja povoljnog okruženja u kome će se nesmetano razvijati ženska inicijativa, sa posebnim akcentom na osnivanje Ženskog poslovnog inkubatora u opštini Ada.

Troškovi projekata: 113.320.00 dinara

Projekat: “Javni radovi od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju”

Donator: Republika Srbija, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Mesto i period: Ada, Januar 2007 – 2010

Kratak opis: UG „Duga“ je u saradnji sa Odborom za smanjene siromaštva SO Ada konkurisala za sredstva prema Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike u cilju zapošljavanja lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja putem Javnih radova od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju. Ovim projektom obezbeđeno je osam (8) radnih mesta u udruženju i još pedesetšest (56) na teritoriji opštine Ada. O uspehu ovog projekta govori i činjenica da opština Ada ima najviše ljudi zaposlenih na Javnim radovima u RS za 2006. godinu.

  Troškovi projekata:

 • 2007 – 15.850.000,00 dinara
 • 2007 – 15.850.000,00 dinara
 • 2007 – 15.850.000,00 dinara

Projekat: “Come on Over-Pređi preko”

Donator: Evropska Unija, posredstvom Evropske agencije za rekonstrukciju

Mesto i period: Ada, Temišvar – Avgust 2007. – Avgust 2008

Kratak opis: Projekat „Pređi preko“ finansiran je sredstvima Evropske Unije, posredstvom Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru susedskog programa Srbija-Rumunija. Osnovna ideja je razmena iskustava u domenu socijalne zaštite, njeno unapređenje i primena stečenih iskustava. Projekat je tako koncipiran da oblasni stručnjaci iz naše zemlje prisustvuju radionicama koje će organizovati njihove kolege iz Rumunije i obratno. U drugom delu projekta planirano je da se stečena iskustva iskoriste u radu sa socijalno ugroženim porodicama na teritoriji naše države, tj. teritoriji opštine Ada.

 • Troškovi projekata: 55.280,00 EUR
 • Ućešća UG “Duge”: 5.700,00 EUR

Projekat: “ Letnji kamp”

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Mesto i period: Opština Ada, naselje Ada; Opština Leskovac, Planina Kukavica – Septembar 2008. – Novembar 2008.

Kratak opis: Osnovna aktivnost projekta je organizacija četiri kampa za decu uzrasta od 14 do 17 godina. Dva kampa održaće se u opštini Leskovac na planini Kukavica u periodu od 08. do 21. septembra 2008. godine, dok će druga dva kampa biti realizovana u opštini Ada od 22. septembra do 11. oktobra 2008. godine.

Uključivanjem što većeg broja dece srpske i mađarske nacionalnosti, kroz niz aktivnosti i radionica biće promovisana multikulturalnost društva i negovanja nacionalne tolerancije. Projekat je usmeren ka organizovanju mladih da kvalitetno ispune svoje slobodno vreme i ima za cilj da decu upozna sa drugim kulturama i da se prevaziđu međuetničke barijere proistekle iz nepoznavanja jezika sredine.

 • Troškovi projekata: 2.110.799,60 dinara

Projekat: „Friends by Nature -Prijatelji prirode”

Donator: Evropska Unija, posredstvom delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji.

Mesto i datum: R. Srbija, Opština Ada; Rumunija, okrug Timiš, Temišvar – Septembar 2008 – Septembar 2009

Kratak opis: UG „Duga“ je, u partnerstvu sa Bethany Social Services Foundation iz Temišvara, Rumunija, 12. septembra 2009. godine otpočela realizaciju projekta „Friends by Nature“. Cilj projekta je unapređenje saradnje između institucija, organizacija i pojedinaca sa obe strane granice kada je tematika životne sredine u pitanju.

U okviru projekta „Prijatelji prirode“ naša organizacija u saradnji sa prekograničnim partnerom organizovaće edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama sa teritorije opštine Ada i Temišvar kojima će prisustvovati oko 400 učenika, kao i edukacije za nastavnike. Učenici koji se budu posebno iskazali na radionicama imaće priliku da borave sedam dana u Rumuniji u ekološkom kampu i da se druže sa svojim vršnjacima iz Temišvara. Na kraju realizacije projekta iz sredstava namenjenih za implementaciju projekta obezbediće se ekološki kontejneri za selektivno sakupljanje otpada, koji će biti postavljeni u školama sa teriotrije opštine Ada.

 • Troškovi projekata: 55.210,00 EUR
 • Ućešća UG “Duge”: 5.600,00 EUR

Projekat: “Slušam te…”

Donator: Pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine

Mesto i datum: Ada, Januar 2008 – Februar 2009

Kratak opis: Projekat „Slušam te…“ obuhvata petodnevnu radionicu medijacije sa 10-16 članova Ðačkog parlamenta OŠ „Novak Radonić“ iz Mola kao i uspostavljalje rada đačkog parlamenta srednje Tehničke škole u Adi. Promena koja se očekuje je smanjenje nivoa nasilja u školama i rešavanje problema obraćanjem vršnjačkom medijatoru, sa tendencijama da se ovakav pristup implementira u politiku školstva i rada parlamenta.Specifični ciljevi projekta su: obučeno 16 članova Ðačkog parlamenta (14 učenika i 2 profesora) OŠ „Novak Radonić“ iz Mola o metodama primene medijacije i rešavanje konflikata unutar školskih objekata realizovanjem edukativne radionice sa praktičnim vežbama u trajanju od 5 dana, održana edukativna radionica na temu medijacije sa praktičnim vežbama u trajanju od pet dana u OŠ „Novak Radonić“ u Molu, oformljen Ðački parlament Srednje tehničke škole.

 • Troškovi projekata: 186.000.00 dinara

Projekat: “Dečije igralište”

Donator: MATRA/KAP program, u partnerstvu sa Centrom za Interaktivnu pedagogiju i Međunarodnim Inicijativama za Razvoj Dece (ICDI)

Mesto i datum: Ada i Mol, 01. April – Septembar 2009

Kratak opis: Udruženje građana „Duga“ iz Ade u partnerstvu sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda, od 01.04. do 31.09.2009. godine, sprovodi projekat pod nazivom „Igralište družilište – moj kutak“.
Cilj projekta je unapređenje životne sredine naseljenog mesta Mol, razvoj multikulturalne sredine, tolerancije, socijalizacije marginalizovanih grupa i razvoj fizičke kulture. Izgradnja ekološkog dečijeg igrališta omogućiće siguran prostor za decu bez učešća formalnih oblika učenja u uzrastu od 0-6 godina. Takođe, rad i druženje kroz „Igralište družilište – moj kutak“ uticaće na smanjenje osećaja izolovanosti dece iz marginalizovanih grupa kroz interakciju sa ostalom decom i roditeljima unutar igrališta. U sklopu projekta izgrađeno ekološko dečije igralište u naselju Mol, a dodatnim sredstvima dobijenim od lokalne samouprave i učešćem preduzetnika iz opštine Ada obnovljeno je staro dečije igralište u Adi.

Projekt: „Mobing-izgrada prve srpske mrežne organizacije“

Donator: Evropske unije – Delegacija Evropske Komisije

Mesto i datum: Opština Ada, 10 meseci od 09.2009

Kratak opis: Cilj projekata je doprinos tome da se poštuju prava nacionalne manjine poštovanje i podržavanje istih.Doprinese izazovima i prepoznavanje izazova koji se odnose na životne sredini gradjana, naći ukaze i odgovore koji konkretnu poboljšavaju i pomažu radne uslove istih. Mobing je specifično polašanje na poslu kada jedno ili više lica redovno psihičko zlostaljaju zaposlenog umaložava, neopravdano nameće uslova rada, ugrožava zdravlje itd. Mobing može biti vertikalni i horizontalni, znači šef poslodavac ili radnik, radnici istog ranga.
Drugoročni cilj programa je da se ukaže na nedostatke zakona o radnim odnosima po ovojtački mobbinga, i da se iste uredbom promene. Kratkotrajni cilj je da se izgradi mreža u mesnim nadležnostima u sastavu civilne organizacije koje će se brniti o žrtvama mobinga.

Projekat: “Postupi odgovorno sa otpadom”

Donator: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Mesto i datum: Ada, 12.2009. – 02.2010

Kratak opis: Udruženje građana „Duga“ od 01.12.2009. do 01.02.2010. godine sprovelo je projekat pod nazivom „Postupi odgovorno sa otpadom!“. Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.
Osnovni cilj projekta je bio podizanje i razvijanje ekološke svesti kao i uticaj na mogućnost promene postojećih obrazaca ponašanja.

Projekat se realizovao putem tribine za registrovane poljoprivredne proizvođače kao i za stanovništvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao dopunskom delatnošću. Teme tribine bile su otpad, reciklaža, selektivno sakupljanje otpada, opasan otpad i zloupotreba hemijskih sredstava koje se koriste u poljoprivredne svrhe.
Takođe projektom je napravljeni i postavljeni kontejneri za otpadnu ambalažu od upotrebljenih pesticida. Kontejneri su postavljeni na lokaciji koja je bila utvrđena na tribini uz saglasnost predstavnika poljoprivrednih proizvođača.

 • Troškovi projekata: 70.372,44 dinara

Projekat: “Prepoznaj i prihvati različitost”

Donator: Evropska Unija, a sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP

Mesto i datum: Ada, 01.12.2009. – 01.12.2010

Kratak opis: Udruženje građana „Duga“ je od 01.12.2009. do 01.12.2010. godine sprovela projekat pod nazivom „Prepoznaj i prihvati različitost“. Projekat se sprovodio u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, kojeg je finansirala Evropska Unija, a sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP. Osnovni cilj ovog projekta je bio prepoznavanje diskriminacije i stvaranje načina za prevazilaženje problema nastalih usled diskriminacije tj. promovisanje asertivnih metoda u rešavanju konflikata. Tokom realizacije projekta održano je 8 edukativno – psiholoških radionica kao i 2 psiho drame sa učenicima osnovnih škola sa treritorije opštine Ada; 2 okrugla stola sa roditeljima; 2 okrugla stola sa stručnim saradnicima i nastavnicima u osnovnim školama i 2 fokus grupe sa predstavnicima javnih institucija i diskriminisanim osobama.

 • Troškovi projekata:1.023.000,00 dinara

Projekat: “Uključi se, postani vidljiv…”

Donator: Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike

Mesto i datum: Ada od juna 2011

Kratak opis: 07.06.2011.godine. je odobren projekat UG „Duge“ „Uključi se, postani vidljiv“ od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Realizovaće se u saradnji sa partnerima na projektu: Društvo za afirmaciju invalida “Feniks plus” Bečej, Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola. Ovim projektom se planira podizanje svesti društva o položaju osoba sa invaliditetom i lobiranje lokalne vlasti da se broj korisnika proširi u skladu sa usvojenim standardima. Cilj ovog projekta je stvaranje mogućnosti za samostalni život osoba sa invaliditetom i njihovo puno građansko uključivanje u život lokalne zajednice. Projektom je takođe predviđeno postavljanje rampe ispred Odbora za smanjenje siromaštva opštine Ada i Centra za socijalni rad.Pozitivna promena ovog projekta se ogleda u uključivanju osoba sa invaliditetom u svakodnevne aktivnosti lokalne zajednice, poboljšanja kvaliteta života i smanjenja diskriminacije. Povećaće se stepen dostupnosti institucija i svih ostalih lokalnih aktera osoba sa invaliditetom preko personalnih asistenata, a samim tim će im se omogućiti ostvarivanje svih prava koja su im zakonom zagarantovana. Biće obučeno 15 personalnih asistenata. Oni će činiti prvu sponu tj. most između osoba sa invaliditetom i lokalne zajednice podižući na taj način svest lokalne zajednice o ovom problemu.

 • Troškovi projekata-ukupno: 952.500,00 dinara
 • Od toga Ministarstvo rada : 562.500.00 dinara

Projekat: “IPA – Prekogranična inicijativa za uključivanje socijalno ugroženih grupa Rumunija-Srbija”

Donator: Evropska Unija

Mesto i period: Ada 2010-2011

Kratak opis: Projekat je usmeren ka osobama koje se nalaze u osetljivim i manjinskim grupama, olakšavanju procesa integracije u EU na teritoriji opštine Ada, izrada Priručnika koji će im pomoći u ostvarivanju svojih prava kao i razmena iskustava zaposlenih u svim javnim institucijama sa partnerima iz Rumunije (Dom zdrvalja Ada, SUD, SUP, Centar za socijalni rad, Odbor za smanjenje siromaštva, nevladina udruženja i dr.).
Osnovna ideja projekta je socijalna integracija osetljivih i manjinskih grupa na teritoriji opštine Ada, izrada Priručnika o ljudskim i manjinskim pravima i razmena iskustava zaposlenih u institucijama koje se bave problemima socijalno ugroženih i manjinskih grupa (Roma, osoba sa invaliditetom, izbeglog, prognanog i raseljenog lica, korisnika socijalne pomoći i dr.) i informisanje o pravima socijalne i zdravstvene zaštitte i stvaranje boljeg odnosa i uklanjanje predrasuda u odnosu sa zaposlenim osobljem u javnim institucijama.
Osetljive, marginalizovane i manjinske grupe pretežno imaju slabiji pristup informacijama o socijalnoj zaštiti, zdravstvenim uslugama, mogućnosti zaposlenja i dr. Organizovanjem edukacija osoba iz osetljivih, manjinskih i marginalizovanih grupa uticalo bi se na povećanje informisanosti, podsticala bi se pravednost i poštovanje zakona o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Kroz edukaciju bi se takođe informisali o mogućnosti zaposlenja, izradi CV-a, propratnog pisma i načina pripreme za prvi poslovni intervju.
Na osnovu informacija i evaluacija rada Odbora za smanjenje siromaštva, da su osetljive grupe izložene nepovoljnom tretmanu i predrasudama pri ostvarivanju svojih prava iz socijalne, zdravstvene i druge zaštite potrebno je izvršiti edukaciju osoba zaposlenih u javnim institucijama i razmenu iskustava sa partnerima iz Rumunije.
U toku rada sa osetljivim grupama omogućiće se poseta svim javnim institucijama Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, SUD, SUP, Nacionalna služba za zapošljavanje, nevladina udruženja, Odbor za smanjenje siromaštva i dr.) koje imaju glavnu ulogu u ostvarivanju zakonskih prava svakog građana. Na osnovu ovakvih poseta zaposleno osoblje će biti upoznato sa problemima osetljivih grupa u toku ostvarivanja njihovih prava, a i uticaće se na smanjenje straha kod mnogih osoba iz datih ranjivih grupa od datih institucija.

 • Troškovi projekata: 218.042,00 EUR

Projekat: „RSH – „Rumunsko-mađarsko-srpska razmena iskustava u zapošljavanju mladih”

Donator: Evropska Unija, kroz PROGRES program- VP/2010/005, budžeska linija 04-04-01-01 Projekat razmene dobre prakse

Mesto i datum: Od 25. jula 2011. do 25. Jula 2012 Rumunija, Srbija, Mađarska

Kratak opis: Projekat se realizuje u Rumuniji, Srbiji i Mađarskoj, a sastoji se u organizovanju različitih vrsta uzajamnog učenja i razmene informacija i prakse u gore navedenim oblastima. Pored glavnih aktivnosti projekta (6 prekograničnih razmena iskustava i 1 međunarodna konferencija), projekat takođe obuhvata objavljivanje jedne knjige upućene praktičarima i jednog Zbornika radova, upućenog akademicima. Sektori kojima se projekat bavi (u pogledu mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi) su : obrazovanje, zapošljavanje i socijalna inkluzija.

 • Troškovi projekata: 284.361.00 EUR

Projekat: “DILS- Jednake šanse -Delivering of improved local services – Obrazovna inkluzija Roma ”

Donator: Ministarstvo Prosvete, Svetska Banka za Obnovu i Razvoj

Mesto i datum: 24. Jun 2011 – 23. Jun 2012

Kratak opis: Projekat “Obrazovna inkluzija Roma” se sprovodi u okviru sledeće komponente programa DILS: Unapređenje, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava LS u ostalih lokalnih javnih institucija kao дavaoca usluga.

“Obrazovna inkulizja Roma” je projekat namenjen nedovoljno razvijenim opštinama u kojima je lokalna samouprava otvorena za saradnju, posvećena ostvarivanju ciljeva inkluzije Roma, spremna da učestvuje u programima unapređivanja inkluzije Roma, nema odgovarajuće resurse i, što je posebno važno, u kojoj je situacija vezana za obrazovanje romske dece najnepovoljnija u zemlji. Cilj projekata je da se ovakvim opštinama pruži neophodna podrška kao vi, na nivoj opština, lokalnih škola i predškolskih ustanova, uslešno razvije i realizovale planove i projekte usmerne na kvalitetnu obrazovnu inkluziju Roma.

 • Troškovi projekata: 34.905,00 EUR

Projekat: „Youth Essentials”

Donatori: Evropska Unija putem instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiran od strane partnera na projektu

Mesto i datum: Ada, 13. oktobar , 2012. – 12. april 2014.

Kratak opis: Predlog projekta se fokusira na unapređenje kvaliteta života stanovnika temišvarskog I severnobanatskog okruga jačanjem kapaciteta lokalnih javnih institucija I nevladinih organizacija u identifikaciji i odgovaranju na specifične potrebe stanovništva. Razvili smo ideju ovog projekta, počevši od dve tvrdnje:

1. Kvalitet života zavisi od kvaliteta odnosa sa susedima

2. Kvalitet odnosa sa susedima unapređuje se shvatanjem tuđih vrednosti, kulture i ideologije.

 • Troškovi projekata: 256.520,00 EUR

Projekat: „ Definisanje okvira za uvođenje elektronske uprave (e-government)

Donator: Opština Ada

Mesto i datum: Ada, 9 meseci od 09.11.2012

Kratak opis: Projekat „Definisanje okvira za uvođenje elektronske uprave (e-government)“ pruža modernizaciju rada i usluga građanima i nastavak je već realizovanog projekta Ulužnog centara opštine Ada. Projekat dopronosi kreiranju čvršćih veza između građana i opštinske vlasti i menja postojenju praksu i obrazce upravljanja.Opšti cilj projekta je da se definisanje i realizacija neophodnih preduslova za uspostavljanje E-uprave utvrđivanje i kreiranje neophodnih i prioritetnih elektronskih usluga i da se iste stave na raspolaganje građanima i pravnim licima.
Uspostavljanje e-uprave će u mnogome povećati efikasnost usluga koje lokalna samouprava pruža građanima, preduzećima i drugim organizacijama.

 • Troškovi projekata: 1.910.000,00 dinara

Projekat: “Biblioteka igračaka – Toylibrary”

Donator: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Mesto i datum: 1. Januar 2013 –30. Mart 2013

Kratak opis: Ovaj projekat postoji još od 1935. godine, kada je otvorena prava biblioteka igračaka u Los Angelesu. Do danas, postoji stotine biblioteka igračaka na svim kontinentima, u preko 50 država širom sveta zahvaljući mnogobrojnim donatorima i ljudima sa dobrom voljom, a sada stiže i kod nas.
Smisao ovog projekta je pružanje mogućnosti svog deci, bez obzira na materijalno stanje, da se igraju igračkama koje su im obezbeđenje i da ih iznajmljuju, da organizuju rođendane sa svojim vršnjacima i provode kvalitetno vreme pod nadzorom vlastita.

 • Troškovi projekata: 150.000,00 dinara

Projekat: „Mapiranje socijalno ugroženog stanovništva i promocija radne aktivacije socijalno ugroženog stanovništva na lokalnom nivou“

Donator: Ambasada Kraljevske Norveške u Beogradu

Mesto i datum: Vojvodina, Srbija – Mart 2014. – Februar 2015.

Kratak opis: Projekat predstavlja priliku za 4 opštine u Srbiji (Nova Crnja, Pećinci, Plandište i Bečej) da na loklanom nivou usvoji model socijalne politike koji je uspešno sproveden od strane Udruženja građana „Duga“ u prethodnom periodu u opštinama Ada, Mali Iđoš, Bačka Topola i Senta. Novi model lokalne socijalne politike podrazumeva idetifikaciju (mapiranje) socijalno ugroženog stanovništva, uspostavljanje opštinskog organa za pružanje pomoći i radne aktivacije (angažovanje radne snage) radno sposobnog stanovništva. Opštine izabrane za ovaj projekat su različitog stepena razvoja. Na osvoju Uredbe o razvoju izdate od strane Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu 2013. Godine opštine su klasifikovane na osnovu BDP-a i njegovog odnosa prema nacionalnom proseku u 4 grupe (1. Grupa je najrazvijena opština i 4. Grupa je najnerazvijenija opština).

Mi verujemo da su ove opštine najpodobnije za implementiranje novog modela budući da su na različitom stepenu razvoja, a ipak dele dosta sličnosti (multikulturalizam, geografski položaj, demografski izazovi – povećano staenje stanovništva, migracije mladih do veće gradove, siromaštvo u sličnim grupama stanovništva) i da će obezbediti prikladno mesto za učenje u testiranje različitih pristupa i formulisanje preporuka za dalji rad u ovoj oblasti na lakolnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 • Troškovi projekata: 29.624,00 EUR
 • Učešće UG Duge: 3.479,05 EUR

Projekat: “Zajedničkim aktivnostima do ostvarenja sna”

Donator: sufinansiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Mesto i datum: Mol, jun 2014. – septembar 2014.

Kratak opis: Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života dece sa posebnim potrebama i dece iz socijalno ugroženih porodica putem podsticanja samostalnosti, ličnog razvoja i aktivnog učešća u svim oblastima života u zajednici, kroz radionice putem kojih se se deci pružati psihološko – socijalna podrška za uključivanje u društveni život, i poboljšanje individualnih sposobnosti.

 • Troškovi projekata: 3.313,00 EUR

Projekat: „Prevencija zdravlja, humanitarno edukativni rad i pomoć starim osobama, kao i uvođenje servisa pomoći u kući na području Opštine Ada-GERONTO“

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Mesto i datum:Opština Ada, 5 naseljenih mesta: Ada, Mol, Utrine, Sterijino, Obornjača, 2011. godine

Kratak opis: Opšti cilj ovog projekta se ogleda u uključivanju starih lica u svakodnevne aktivnosti lokalne zajednice, poboljšanja kvaliteta života i smanjenja diskriminacije. Program je osmišljen u cilju unapređivanja zaštite starih lica sa naglasnom na prevenciju zdravlja i pomoći bolesnim licima, odnosno otvaranje novih, pored već postojećih usluga i servisa, kao što je servis za pranje i peglanje, pomoć u kući. Posebna pažnja će biti posvećena staračkim domaćinstvima sa jednim članom, kojima će biti pružena direktnu pomoć kao i edukacija na terenu pre svega pitanja koja se tiču njihovog zdravlja i kao i prava prava kako i gde da ga ostvare. Ovaj projekt obuhvata potrebe starih lica koja nisu na smeštaju u instituciji.

 • Troškovi projekata: 300.000,00 dinara

Projekat: “I mi smo deca”

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijloana pitanja i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Mesto i datum: Opština Ada, Kanjiža, Horgoš, Subotica, 14.10. 2015. – 14.10.2016.

Kratak opis: Promocija i unapređenje ljudskih prava i ravnopravnosti. Projekat će doprineti ostvarenju cilja putem edukovanja učenika osnovnih i srednjih škola, organizovanja humanitarne akcije i promotivno – edukativne kampanje namenjene domaćoj javnosti.
Specifični cilj je upoznavanje zajednice sa problemima maloletnih migranata i podizanje svesti dece sličnog uzrasta sa teritorije opština Ada, Kanjiža, Subotica i Horgoš putem podele informativnog materijala i održavanja radionica u školama.

 • Troškovi projekta: 3.800.000 dinara

Projekat: “Budućnost mladih zavisi od nas”

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Mesto i datum: Opština Ada, 16.07.2015. – 31.07.2016.

Kratak opis: Cilj projekta je unapređenje mera i programa aktivne politike zapošljavanja opštine Ada i doprines smanjenju stepena siromaštva i socijalne isključenosti dugoročno nezaposlenih mladih lica koja spadaju u kategoriju vulnerabilnih grupa, a koja se nalaze na teritoriji opštiie Ada. Ciljna grupa projekta su dugoročno nezaposlene mlade osobe koje pripadaju naročito vulnerabilnim grupama poput Roma, osoba sa invaliditetom, izbeglih lica, mladih bez roditeljskog staranja, žena, kao i mladih koji žive u siromaštvu. Starosna granica korisnika projekta biće od 18 do 30 godina, a biće uključena oba pola.

 • Troškovi projekta: 11.000 eur

Projekat: “Zajednicom do bolje budućnosti”

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijlana pitanja

Mesto i datum: Opština Ada, Bojnik, Crna Trava i Žitište, 20.07.2016. – 20.01.2017.

Kratak opis: Ovaj projekat je prilika za 4 opštine na teritoriji R. Srbije (Vlasotince, Bojnik, Crna Trava i Žitište), koje su edukovane o društveno-korisnom radu u okviru projekta „Podrška inovativnom mehanizmu radnog angažmana socijalno ugroženog stanovništva“ finansiranom od strane MINRZS, da na lokalnom nivou usvoje model socijalne politike koji je uspešno sproveden od strane UG „Duga“-Ada u prethodnom periodu u opštinama Ada, Mali Iđoš, Bačka Topola, Senta, Novi Bečej, Nova Crnja, Pećinci i Plandište. Novi model lokalne socijalne politike podrazumeva identifikaciju socijalno ugroženog stanovništva, uspostavljanje opštinskog organa za pružanje pomoći i radne aktivacije radno sposobnog stanovništva. Zajedno sa ciljnim opštinama podnosilac će razviti radne programe angažovanja, kriterijume za odabir i angažovanje korisnika, vrste radova, metode plaćanja, mehanizme monitoringa, sankcije za kršenje ugovorenih aktivnosti, jasnu podelu uloga između opština i javnih preduzeća i institucija koja učestvuju u programu. U okviru projektnih aktivnosti vršiće se promotivna kampanja, istraživanje u cilju formiranja socijalnih karata, kao i sprovođenje primera dobre prakse društveno-korisnog rada u različitim opštinama.

 • Troškovi projekta: 987.000 dinara

Projekat: Povećanje efikasnosti socijalne službe kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije (angažovanja radne snage) ranjivih grupa na lokalnom nivou

Donator: Delegacija EU u RS

Mesto i datum: Opština Ada, Opština Nova Crnja, Opšrina Sremska Mitrovica i Opština Ruma, 21.12.2015. – 21.06.2017.

Kratak opis: Opšti cilj projekta je promovisanje efikasne upotrebe resursa kroz partnerstva različitih aktera uključenih u pružanje podrške ugroženim grupama.
Specifični cilj projekta je implementacija novih mera lokalne socijalne politike radi indentifikovanja potrebne pomoć i aktivacije najsiromašnijih i najugroženijih članova zajednice kroz radno angažovanje.

 • Troškovi projekta: 100.000 eura

Projekat: Podrška inovativnom mehanizmu radnog angažmana socijalno ugroženog stanovništva

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Mesto i datum: Opština Ada, Opština Vlasotince, Opština Bojnik, Opština Crna Trava, Opština Preševo, Opština Medveđa. Jun 2015. – februar 2016.

Kratak opis: Opšti cilj je podrška uspostavljanju nove i inovativne lokalne usluge kao mehanizma i modela rada koji će obezbediti unapređenje položaja i kvaliteta života socijalno ugroženih lica, onih koji ne mogu da rade i onih koja su radno sposobna kroz radni angažman, kao i promovisanje ove inovacije u cilju ekonomičnijeg trošenja lokalnih i nacionalnih finansijskih sredstava, opredeljenih za socijalnu zaštitu.

 • Troškovi projekta: 1.145.000 rsd

Projekat: Unapređenje partnerstva civilnog sektora i lokalne samouprave u cilju promovisanja dobre prakse društveno korisnog rada

Donator: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju

Kratak opis: Opšti cilj projekta je aktivno uključivanje naše organizacije kao predstavnika civilnog društva u procese jačanja odgovornosti i transparentnosti javne uprave prenoseći primer dobre prakse društveno korisnog rada lokalnim samoupravama.
Inovativni pristup trošenju sredstava opštinskog budžeta namenjena socijalnim davanjima – na ovaj način primaoci materijalne podrške svojim radnim angažovanjem i ulepšavanjem izgleda lokalne zajednice čine stavku socijalnih davanja transparentnijom i pokazuju lokalnoj zajednici odgovorno trošenje sredstava.
Predstavljanje dobre prakse društveno korisnog rada predstavnicima najmanje 13 opština u Republici Srbiji putem prezentacija koje bi bile organizovane od strane opština koje su bile obuhvaćene projektom uvođenja društveno korisnog rada (Opština Ada, Opština Novi Bečej, Opština Nova Crnja, Opština Plandište i Opština Pećinci). Opština Ada će preneti primer dobre prakse na najmanje 5 opština, dok će svaka od opština neformalnih partnera na najmanje dve susedne opštine preneti znanje i iskustva putem prezentacije.

Formiranjem partnerskog foruma predstavnika lokalne samouprave i privrednih subjekata u Opštini Ada razmenom znanja i iskustava u vezi ustanovljavanja okvira za stvaranje socijalnog preduzetništva kao logičnog nastavka društveno korisnog rada koji bi nastavljao da proizvodi novu vrednost i donosi eventualne prihode lokalnoj zajednici. Zadatak foruma jeste jačanje partnerstva između civilnih organizacija i lokalnih samouprava uključenih u projekat radi konkurisanja na novi poziv IPA 2013 koji će se u jednom segmentu ticati socijalnog preduzetništva.
Medijska kampanja putem lokalnih, regionalnih i republičkih medija, kao i raspodelom flajera (u 13 opština i šire) i objavljivanjem brošure o dobroj praksi radi formiranja dobre slike o radnoj aktivaciji, kao i dokazivanju parterstva između civilnih organizacija i lokalnih samouprava. U promociju bili bi uključeni i korisnici koji su bili radno angažovani, kako bi prikazali dobra iskustva i približili javnosti trenutno veoma nepopularnu meru radne aktivacije socijalno ugroženih korisnika i pokazali prednosti po celu zajednicu.

 • Troškovi projekta: 200.000 rsd

Projekat: Social mapping and promotion of activation (labour engagement) of vulnarable groups on the local level

Mersto i datum: Opština Ada, Opština Nova Crnja , Opština Pećinci , Opština Plandište i opština Bečej, Mart 2014- Februar 2015

Kratak opis projekta: Projekat predstavlja priliku za 4 opštine u Srbiji ( Nova Crnja , Pećinci , Plandište i Bečej) da na lokalnom nivou usvoji model socijalne politike koji je uspešno sproveden od strane Udruženja građana „Duga“ u prethodnom periodu u opštinama Ada, Mali Iđoš, Bačka Topola i Senta. Novi model lokalne socijalne politike podrazumeva identifikaciju (mapiranje) socijalno ugroženog stanovništva, uspostavljanje opštinskog organa za pružanje pomoći i radne aktivacije (angažovanje radne snage) radno sposobnog stanovništva.

 • Troškovi projekta: 41.384 eura