Képzés: „Pályázatírás“

Helyszín: Szabadka, 2011. szeptember 09-11

A háromnapos képzés a pályázatírás alapjaira tanította meg a résztvevőket.
Helyszín: Diákközpont, Szabadka
Előadó:  Helać Ruža, a Vajdaság Autonóm Tartomány fejlesztési Alap non-profit részlegének képviseletében.
Téma: Bevezető a pályázatírásba, a felmerülő problémák, a célcsoportok, eredmények, feladatok, értékelés, monitoring, projekt-költségvetés.
A pályázat előkészítésének első és második része.

Képzés: „Non-profit részleg és kampány“

Ada, 2011. július 1.

A többnapos pályázatíró-szeminárium harmadik részére a Képviselői Klub helységében került sor.
Az előadó: Balassa Endre (Topolya Község Fejlesztési Társulása)
Téma: a civil szervezetek fejlődésének stratégiai megközelítése,  csapatmunka, a civil szervezetek irányítása illetve vezetése.

Képzés: „A helyi politika létrehozása és fejlesztése – Európai dimenzió“

Helyszín: Palics, Hotel Elitte, 2011. június 16.

A második konzultáció illetve a képzés harmadik része a fent említett pályázat keretein belül.
Az eddig véghezvitt aktivitások bemutatása és konzultáció a koordinátor-csoporttal, Mihajlović Bošnjaković Svetlanával, Lajić Draganával és  Srdić Marija projekt-koordinátorral. Továbbá, a  “Helyi Foglalkoztatási Tanács 2005 – 2011 – állapot és kihívások” nevet viselő előadás, Srdić Vladimir a Tartományi Munkaközvetítő Szolgálat igazgatójának tolmácsolásában.

Képzés: „EU TACSO orientációs képzés – Hogyan  közelítsük meg az EU-s alapokat?

Ada, 2011. június 1.

E többnapos pályázatíró képzés második részét a közigazgatási hivatal Képviselői Klubjában tartották meg.
Előadó: Balassa Endre (Topolya Község Fejlesztési Társulása)

A képzés célja: a pénzeszközök megszerzésének módja a szerbiai civil szervezetek részére, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, célok és előnyök az Európai Úniós alapoknál, a releváns EU-s programok felismerése, az EU-s pályázatok dokumentációinak felismerése illetve a pályázati aktivitások tervezése és projekt-költségvetés.

Képzés: „Minőséges és fenntartható szolgáltatások a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok részére, illetve a napközi működése.“

Zenta, 2011. május 26- 31

Stratégiai összefüggések és a szociális védelem szolgáltatásainak jelenléte a helyi közösségekben, napközis szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a szociális védelem fejlődésének programelvei és szolgáltatásai, a fogyatékkal élő gyermekek igényeinek illetve tudás-szintjének megismerése (amely gyermekek viselkedésének kezelése kihívást jelent) illetve a gyermekek megóvása az erőszaktól.

Az utóbbi években számos pályázat támogatja a szociális védelem megújítását, az erre különösen rászoruló csoportok igényeinek kielégítését, ezt, mint alappillért tartja számon. A helyi közösségek erős támogatást kapnak e cél elérésének érdekében. Ennek köszönhetően igen sok újonnan létesült napközi fogadja a gyermekeket és a fogyatékkal élő fiatalokat, legtöbbször pályázati finanszírozással.

A képzés programa egyaránt ajánlott önkormányzatoknak, (melyekben kialakulóban van a napközis program a fogyatékkal élő gyermekek részére) és a közvetlen szolgáltatóknak is.

Ezt az akkreditált programot egy kísérleti pályázat keretében fejlesztették ki „A kis- és fejletlen községek támogatása” illetve „A helyi közösségek szociális bekapcsolódásának megvalósítása” nevet viselő programok keretein belül.

Mindkét pályázat a Norvég Királyság illetve a  Városok- és községek állandó Konferenciája ( Stalne konfrencije gradova i opština – SKGO), Liberális-demokrata tanulmányok központja  (Centar za liberalno-demokratske studije – CLDS) és az IMG  (International Management Group) közös támogatásával jött létre.

Képzés: „Hogy egy nyelvet beszéljünk…“ – az első lépések a pályázatírás felé

Belgrád: 2011. május 19.

A többnapos képzés  élső része  az Ada községi Képviselői Klub termében került megrendezésre.
Előadó: Balassa Endre (Topolya Község Fejlesztési Társulása)

Témák: a pályázatírás alapfogalmai, a büdzsé, pályázati ötletek és csapatmunka.

Képzés: “Módszertan és a képzés megvalósítása “

Belgrád: 2011. április 13 – 16

Az UNICEF által támogatott képzés a Köztársasági Szociális Védelmi Intézmény szervezésében jött létre.

Képzés: „A helyi politika létrehozása és fejlesztése – Európai dimenzió“

Kikinda: 2011. április 11-12

Helyszín: A szakmai továbbképzési központ (Centar za stručno usavršavanje). Az első konzultáció és egyben a foglalkoztatási csoport második képzése.
Előadók: Sanja Nikolin, Svetlana Mihajlović Bošnjaković, Dragan Lajić és Marija Srdić.

Képzés: Minőséges és fenntartható szolgáltatások a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok részére illetve a napközi működése“

Belgrád: 2011. április 1-5

A képzés a Köztársasági Szociális Védelmi Intézmény szervezésében jött létre és az első részét az  UNICEF támogatja.

Képzés: „A sikeres üzleti kommunikáció és a jó üzleti fellépés“

Helyszín: Ada, 2011. április 1., Park Hotel

A képzés témái: A sikeres üzleti kommunikáció és a jó üzleti fellépés, a kommunikáció megközelítése pszichológiai szemszögből, a sikeres üzleti tárgyalás „titkai“ és a nehézségek leküzdése.
Előadó: Professzor dr. Miljojko Bazić Belgrádból

A képzés célja a segítségnyújtás vállalkozóknak és az állami intézményekben dolgozóknak a kommunikáció és a nyilvános fellépés terén. A képzés célja a világ neves egyetemein használt gyakorlati tapasztalatok átadása volt, a jelenlevők üzleti illetve kommunikációs képzését szolgálva.

Képzés: „A helyi politika létrehozása és annak fejlesztése – Európai dimenzió” (“Kreiranje i razvoj lokalnih politika – Evropska dimenzija“)

Kikinda: 2011. március 25 – 27

Helyszín: Vojvodina Hotel, Kikinda
A képzés témái:
A szerbiai önkormányzatok szerepe az Európai Únióban – az Európai integráció jelenléte Szerbiában

  • A munkaerőpiac jellegzetességei, a munkanélküliség, a kulcsfontosságú partnerek befolyása a foglalkoztatásra vonatkozóan, a Helyi Foglalkoztatási Tanács (HFT) megalakításának jogi alapjai, működése, normatívája, tájékoztatás a munkájáról, a működése közben felmerülő problémák  megoldása, a HFT-vel rendelkező önkormányzatok előnyei, a jól bevált gyakorlatok illetve tapasztalatok a Munkaközvetítő Szolgálat Sremska Mitrovica-i kirendeltségének képviselőjének, Mihajlović Bošnjaković Svetlana tolmácsolásában
  • A női munkaerő jellegzetességei és a fiatalok jelenléte – Vladisavljević Aleksandra előadása;
  • A Helyi Foglalkoztatási Tanács – tájékoztatás a program finanszírozásáról és intézkedésekről, alapvető információk a HFT-ről, mint pl. annak kidolgozása – a Munkaközvetítő Szolgálat Sremska Mitrovica-i kirendeltségének képviselőjének,  Lajić Dragana előadása
  • Munkavállalás az ökológiai termelés területén – Jozef Gasparovski előadása

HOGY EGY NYELVET BESZÉLJÜNK” (DA GOVORIMO ISTIM JEZIKOM) – Az első lépések a pályázatírás felé

Ada, 2009. Október 23.

Ada Község Önkörmányzatának Képviselői Klubjában került megrendezésre a pályázatíró tanfolyam első része. A képzés első részének célja a pályázatírás alapjainak illetve a pályázatírás előkészítési szakaszának megismerése. Ezáltal a résztvevők szert tehetnek egy alaptudásra melyet fel tudnak használni a pályázatírás folyamán saját közösségükben.

A tanfolyam résztvevői: a helyi önkormányzat-, a közintézmények- , a civil szervezetek képviselői, illetve Ada község polgárai.
Előadók: Topolya Község Fejlesztési Társulásának képviselője, Balassa Endre és Civrić Dušan a „Duga“” civil szervezetből.

“Kapacitásnövelés a civil szervezetekben és a független szervekben a Nemzetközi kapcsolatok Tanácsának együttműködésével”(Jačanje kapaciteta kroz direktnu saradnju Saveta za međunacionalne odnose sa nevladinim organizacijama i nezavisnim telima“)

Ada, 2009. szeptember 24.

Az év elején az Etnikumkutató Központ (Centar za istraživanje etniciteta) a vajdasági-, a szandzsáki- és a dél-szerbiai partnerszervezetekkel együtt megkezdte a „Kapacitásnövelés a civil szervezetekben és a független szervekben a  Nemzetközi kapcsolatok Tanácsának együttműködésével” (Jačanje kapaciteta kroz direktnu saradnju Saveta za međunacionalne odnose sa nevladinim organizacijama i nezavisnim telima“) nevet viselő makroprojektum realizálását, mely az EU küldöttség támogatásával jött létre. A vajdasági partner az adai „Duga” civil szervezet. A  projektum célja  a helyi demokrácia megerősítése a személyi jogok értelmében illetve a nemzetiségi viszonyok javítása ebben a térségben.  A projektum konkrét céljai a következők:  a nemzetiségek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács  létrehozása a multikulturális közösségekben, a kapacitások növelése illetve a már meglévő tanácsok és funkcionális szervek munkájának előremozdítása.

MI IS A MOBBING?

Ada, 2008. január 25.

Az užicei, demokráciáért és emberi jogokért küzdő szervezet a „Mobbing – az első szerbiai hálózat kiépítése” (Mobing – izgradnja mreže prve generacije organizacija u Srbiji“) nevet viselő nemzetközi projektum tervezett tevékenységeinek egyike ez a képzés, melyet Vera Kondić pszichológus és Gordana Savić projekt-koordinátor tartott. Az említett projekt partnerei a belgrádi Felicitas és az adai „Duga”  civil szervezet.

A meghívottak, a helyi intézmények és szervezetek képviselői megismerhették a mobbing fogalmát pszichológiai  és politikai szemszögből illetve esettanulmányokon keresztül.

„A JÓ CSAPATMUNKA ÉS A PÁLYÁZATÍRÁS ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZÁNAK  MEGISMERÉSE”

Ada, 2008. január 15.,16.,17.

A”Duga” civil szervezet által a közmunkákon keresztül munkábaállt személyek részére szervezett háromnapos kreatív műhelyben elsajátíthatták a jó csapatmunka illetve a pályázatírás előkészítési szakaszának alapjait. A kreatív műhelyt Olivera Pašić pszichológus vezette.

RENDEZVÉNYSZERVEZŐK KÉPZÉSE

Tótfalu, 2007. 15.,16.,17.,

Topolya Község Fejlesztési Társulása kétnapos módszertani képzést illetve jövőbéli rendezvényszervezők részére szervezett képzést. A szeminárium választ adott olyan kérdésekre, melyek a hatékony rendezvényszervezésre vonatkoznak illetve a sikeres irányításra, üzletvezetésre. A képzést Károlyi Klára, művészi-  és marketing menedzser és dr.Szondi Ildikó főszervező tartotta.

KÉPZÉS A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS JOGOK KÖVETÉSÉRE – A Demokráciáért küzdő központ szervezésében (Centar za demokratiju)

Belgrád, 2007. december 14., 15.

A képzést a következő személyek tartották:

Prof. dr Ksenija Petovar (Centar za demokratiju): a gazdasági, szociális és kultúrális jogokról;

• Biljana Tomić, jogi programkoordinátor (Centar za demokratiju): Nemzetközi dokumentumok a gazdasági-, szociális- és kultúrális jogokról és a szerbiai jogszabályokról;

• Vera Božić Trefalt, a munkahelyi biztonság és a munkahelyi egészségvédelmi részleg igazgatója (Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Ministarstvo rada i socijalne politike): a jogokon alapuló biztonságos és egészséges munkakörülményekről;

A fent említett témákat civil szervezetek támasztották alá pozitív példáikkal.

„NYILVÁNOS FELLÉPÉS ÉS BESZÉDKÉSZSÉG”

Újvidék, 2007. december 14., 15.

A képzés a Városok Állandó Konferenciáján belül került megrendezésre.

A képzést  Aleksandra Knez-Milojković és Zoran Krtinić tartotta.

A résztvevők megismerkedhettek a kommunikáció alapjaival és a jó előadás technikáival (verbális, nonverbális és technikai) melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a nyilvános fellépés sikeres legyen.  A résztvevők lehetőséget kaptak arra is , hogy gyakorolják a nyilvános megjelenést és gyarapítsák szókincsüket.

„NYILVÁNOS FELLÉPÉS”

Törökkanizsa, 2007. November 17., 18.

Az északbánáti régió „MS” nevet viselő társasága kétnapos képzést szervezett a nyilvános fellépés témára. A képzést a belgrádi „Tritim” trénere, Ivanka Jovanović vezette.

A képzés résztvevői megismerkedhettek a nyilvánosság előtti fellépés fogalmával gyakorlatok keretein belül. Így elsajátíthatták az első lépéseket pl. a témaválasztásról, a célokról és feladatokról, üzenet átvitelről illetve a tervek kidolgozásáról az adott témákban.

TÁRSADALMI  BEFOGADÓ OKTATÁS – Szerbiai perspektívák és körzeti tapasztalatok

Pančevo, 2007.  november 1-4

A Fogyatékkal élő tanulók Egyesületének szervezésében.

Előadók:

  • dr. Slobodan Vuksanović – oktatásügyi- és sportminiszter
  • Slađana Marković –  Szociális és Munkaügyi Minisztériumból
  • Jadranka Jelinčić – ügyvezető igazgató ( Fond za otvoreno društvo).

Feldolgozott témák: „A társadalmi befogadás fogalma és jelentősége”, „A társadalmi befogadás gyakorlati alkalmazása”, „ Befogadó oktatás  az iskolákon és a  tanárokon keresztül”, „Az iskola gyermekszemmel”, „A gyermekek jogaiért küzdő tanács”, „A fogyatékkal élők kérdéseivel foglalkozó tanács”, „ Egyenlő esélyek a középfokú oktatásban”, „A fogyatékkal élő diákok helyzetének vizsgálata”.

A PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI

Törökkanizsa, 2007. január 31 – 2007. február 1

A képzés a belgrádi „MS” szervezet keretein belül került megrendezésre. A pályázatírás alapjainak minden lépését magába foglalja – a kísérőlevéltől kezdve a projekt rövid összefoglalóján át egészen a probléma leírásáig, a várt eredményekig, a büdzséig, illetve a pályázat realizálásáig.